Krowia osobowość decyduje o współpracy z robotem

Wszyscy mamy dni, kiedy budzimy się po niewłaściwej stronie łóżka i nie chcemy iść do pracy. Okazuje się, że krowy mają tę samą cechę. Zgodnie z ostatnimi badaniami niektóre krowy nie są przystosowane do różnych typów udoju.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Herd Management

Naukowcy z University of Guelph niedawno postanowili określić wpływ cech osobowości krów mlecznych na ich adaptację do zautomatyzowanego systemu dojenia (AMS) po wycieleniu. Sześćdziesiąt krów mlecznych holsztyńskich oceniono pod kątem cech osobowości za pomocą trzech testów przeprowadzonych 24 dni przed wycieleniem i 24 dni po ich pierwszym wprowadzeniu do AMS, które miało miejsce około trzy dni po wycieleniu.

Test składał się z trzech części: testu nowego otoczenia, testu nowego obiektu i testu ludzkiej obecności. W trakcie trzech testów ujawniono trzy czynniki interpretowane jako cechy osobowości przed wycieleniem. Te cechy pozwoliły podzielić badane krowy na odkrywców, aktywnych i odważnych. Test powycieleniowy ujawnił  kolejne dwa czynniki i krowy zostały zinterpretowane jako aktywne i eksploratorki.

Dane zbierano przez siedem kolejnych dni po pierwszym wprowadzeniu krowy do AMS, a następnie zbierano je ponownie w dniach od 21 do 27. Bardzo niewiele krów uzyskało wysokie oceny osobowości odkrywcy. Krowy, które uzyskały wysoką ocenę aktywności w teście przed wycieleniem, miały zwykle mniej aktywności i wyższy współczynnik zmienności wydajności mlecznej w ciągu pierwszych siedmiu dni po wprowadzeniu do systemu AMS, podczas gdy odważniejsze krowy miały zwykle wyższą wydajność mleczną w tym samym czasie.

W teście powycieleniowym bardziej aktywne krowy miały częstsze dojenia i dobrowolne wizyty w ciągu dnia, a także niższą łączną wydajność mleka od 21 do 27 dnia po wprowadzeniu do AMS.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te wskazują, że cechy osobowości krów mlecznych są związane z adaptacją i wydajnością w AMS oraz że cechy osobowości są spójne w całym okresie przejściowym. Konkretnie, krowy, które uzyskały wysokie wyniki za śmiałość i aktywność, lepiej przystosowały się do AMS bezpośrednio po wycieleniu, podczas gdy krowy, które uzyskały niskie wyniki za aktywność i wysokie za śmiałość, osiągały lepsze wyniki pod względem wydajności mlecznej i aktywności mlecznej we wczesnej laktacji.

Według naukowców badanie to pokazuje, że cechy osobowości wpływają na aktywność dojenia i wydajność mleczną krów mlecznych dojonych za pomocą AMS, a zatem mogą być przydatne do selekcji krów, które mogą najlepiej przystosować się do AMS i z niego korzystać.

Nadchodzące wydarzenia