Doskonalenie umiejętności korektorów elementem projektu „CGen korekcja”

Siedemnastu profesjonalnych korektorów, będących aktywnymi uczestnikami projektu „CGen korekcja” Centrum Genetycznego PFHBiPM, zostało zweryfikowanych pod względem umiejętności praktycznych wykonywania korekcji racic. W dniach 14–15 grudnia 2017 r. wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w oborze należącej do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. w Lubostroniu, które uczestniczy w projekcie „CGen korekcja”. Dzięki temu korektorzy mieli dostęp do zgłoszeń historycznych zwierząt i mogli na bieżąco rejestrować kolejne informacje.

TEKST: Agata Gindera, Centrum Genetyczne PFHBiPM; ZDJĘCIA: Krzysztof Bączkiewicz, Agata Gindera

Tabela 1. Schemat korekcji racic metodą holenderską (opis dotyczy nóg tylnych; w przypadku nóg przednich należy zamienić palec zewnętrzny z wewnętrznym i odwrotnie)

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu dotyczącego powszechnie znanej metody holenderskiej wykonywania korekcji racic, który wygłosił Piet Kloosterman (Dairy Training Centre, Holandia). Jest to specjalista o światowej renomie, który na co dzień prowadzi szkolenia i egzaminy z tej metody korekcji w Europie i Ameryce Północnej. Jest też twórcą pięciopunktowego planu kontrolowania Dermatitis digitalis oraz wykładowcą na międzynarodowych konferencjach poświęconych zdrowotności racic.

Wspomniana metoda holenderska składa się z pięciu kroków (tabela 1), przy czym konieczność ich wykonania zależy od stanu konkretnej racicy, a sposób postępowania – od tego, czy korygujemy racice na przednich czy tylnych nogach. W przypadku nóg tylnych zwraca się szczególną uwagę na palec zewnętrzny, który jest bardziej narażony na wystąpienie schorzeń. Odwrotnie jest w przypadku racic nóg przednich – należy dokładniej przyjrzeć się palcowi wewnętrznemu.

Podczas weryfikacji każdy uczestnik wykonywał korekcję na sprzęcie używanym na co dzień w pracy, przy wykorzystaniu jednego z trzech poskromów typu holenderskiego, dostarczonych dzięki uprzejmości i zaangażowaniu uczestników projektu. Szkoleniowiec nie tylko oceniał efekt przeprowadzonej korekcji dla każdej nogi, ale również omawiał przypadki i odpowiadał na pytania korektorów. Piet Kloosterman zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy i sposób traktowania krów poddawanych korekcji. Uczulał, że pomocna w dostrzeżeniu ewentualnej kulawizny będzie obserwacja chodu zwierzęcia. Należy pamiętać o niej jeszcze przed wejściem krowy do poskromu. A gdy krowa zostanie unieruchomiona podczas korekcji, cenną wskazówką do potwierdzenia przypuszczenia o możliwym problemie stanie się naciśnięcie racicy i zaobserwowanie reakcji cofnięcia nogi u krowy.

Według Pieta Kloostermana to korektor – jako specjalista, będący dobrym obserwatorem – decyduje, w jaki sposób postąpić w konkretnym przypadku. Kontrolując przebieg swojej pracy, np. grubość podeszwy (poprzez naciśnięcie jej palcem), wie, czego się wystrzegać (podeszwa nie powinna się uginać, czyli być zbyt cienka). Szkoleniowiec uczulał, że nadmierne skracanie racic, przycinanie i wygładzanie powierzchni podeszwy nie jest pożądane i nie da większego komfortu krowie, może jej jednocześnie zaszkodzić.

Tabela 2. Lista przeszkolonych uczestników projektu „CGen korekcja” w dniach 14–15.12.2017 r.

Podczas wygłoszonego podsumowania Piet Kloosterman potwierdził wysoki poziom pracy uczestników szkolenia (tabela 2): „Jestem niezmiernie zadowolony, że wszyscy zdali egzamin z dobrymi wynikami i zasłużyli na otrzymanie certyfikatu. Jestem też szczęśliwy, widząc tak młodą grupę korektorów, którzy faktycznie decydują się na wykonywanie tej pracy i ciągłe doskonalenie umiejętności razem z CGen”. Ta opinia oraz chęć poszerzania wiedzy wśród uczestników projektu „CGen korekcja” cieszy, gdyż świadczy o tym, że polscy hodowcy mają dostęp do usług na światowym poziomie.

Dyskusja toczyła się nie tylko podczas części praktycznej szkolenia, ale również w trakcie wykładów prowadzonych przez lekarza weterynarii Kurta Bacha (Uniwersytet w Kopenhadze). Podczas prelekcji poruszono tematy związane ze schorzeniami rogu racicowego i jednostką chorobową Dermatitis digitalis, począwszy od przyczyn ich powstawania, przez profilaktykę do metod wyleczenia. Prawidłowe rozpoznawanie schorzeń racic podczas rejestracji za pomocą aplikacji „CGen korekcja” jest istotne do osiągnięcia wysokiej jakości danych, które w przyszłości posłużą do oszacowania wartości hodowlanej tej cechy. Wykładowca omówił również zagadnienia związane z przenoszeniem chorób między stadami, higieną sprzętu korektora oraz odpowiedzialnością, jaka na nim spoczywa.

Na szkoleniu nie zabrakło także informacji o aktualnym statusie realizacji projektu „CGen korekcja”, omówienia nowych funkcjonalności w aplikacji oraz planów na przyszłość, które przybliżyła uczestnikom dr Katarzyna Rzewuska. Szkolenie potwierdziło rosnące zaangażowanie korektorów w projekt „CGen korekcja” oraz przydatność aplikacji we współpracy pomiędzy hodowcą a korektorem. Dzięki szybkości przekazywania kompletnych danych ze stada, hodowca może ograniczać koszty związane z chorobami racic.

Piet Kloosterman omawia racicę skorygowaną przez uczestnika szkolenia

Nadchodzące wydarzenia