Jak to się robi w SOL? – SOL pomaga w IRZ

Wypisywanie dokumentów do ARiMR zapewne zajmuje hodowcom wiele czasu. Czy nie lepiej byłoby papierkową robotę zrzucić na program? Pomyśleliśmy o tym w SOL – jeżeli wycielenia, przybycia i ubycia są wpisywane do programu na bieżąco, to dodatkową korzyścią jest generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez ARiMR.

Tekst: Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

Na początek – Księga Rejestracji Bydła
W SOL to użytkownik decyduje, w którym momencie chce włączyć Księgę Rejestracji Bydła (KRB). Przed jej uruchomieniem należy uporządkować sytuację w stadzie, tak aby zawartość KRB odpowiadała stanowi faktycznemu. Ważne jest, że SOL nie „zaciąga” danych archiwalnych – należy o tym pamiętać, jeżeli chcemy prowadzić KRB w programie SOL. Warto podkreślić, że odpowiednie przepisy przewidują możliwość prowadzenia KRB w formie albo papierowej, albo elektronicznej. Można zatem przerzucić się z wersji papierowej na elektroniczną i traktować KRB w SOL jako aktualny dokument. Aby utworzyć KRB, należy wejść do zakładki „Dokumenty” > „Przeglądanie Księgi Rejestracji Bydła”, a następnie wybrać w polu „Nr siedziby stada” odpowiedni numer IRZ. Program zapyta, czy wygenerować księgę – potwierdzamy.

Bez wygenerowania Księgi Rejestracji Bydła
nie można w SOL tworzyć zgłoszeń do ARiMR.

Od momentu utworzenia KRB można generować wydruki do ARiMR. Każde ubycie, przybycie i urodzenie zarejestrowane w SOL będzie automatycznie przekazywane do KRB. Księgę można w każdej chwili wydrukować – za pomocą przycisku „Drukuj KRB”.

A gdyby tak wszystko od razu szło do ARiMR?
Z pewnością dla hodowcy najwygodniejsza byłaby sytuacja, w której wymagane przez ARiMR informacje byłyby przekazywane z SOL w formie elektronicznej, bez konieczności drukowania dokumentów i wysyłania ich pocztą lub osobistego dostarczania do biura Agencji. Chcielibyśmy stworzyć w programie odpowiednie narzędzia jeszcze w tym roku, ale na razie SOL oferuje jedynie możliwość drukowania odpowiednich zgłoszeń.

Potrzebny paszport, czyli zgłoszenie do rejestru
To jest najczęściej wypełniany formularz, ponieważ dotyczy (w większości przypadków) zgłoszenia nowo urodzonego cielęcia do systemu IRZ w celu wyrobienia mu paszportu. Podczas zapisywania w SOL wycielenia program zapyta nas, czy chcemy zarejestrować nowe cielę.

Po potwierdzeniu wyświetla się formatka do wprowadzenia numeru kolczykowego i innych informacji (rasa, masa ciała itd.). Dzięki temu działaniu zostanie utworzona karta nowego zwierzęcia oraz będzie możliwe utworzenie zgłoszenia bydła do rejestru. W tym celu należy wejść do zakładki „Dokumenty” > „Wydruki do ARiMR”. Tam ustawiamy przedział czasowy (jeżeli w ciągu np. 4 dni urodziły się 3 cielaki, które zarejestrowaliśmy w SOL, to program utworzy zgłoszenie dla nich wszystkich). Ten przedział dotyczy daty urodzenia cieląt, dla których ma powstać zgłoszenie. Po ustawieniu dat należy wybrać przycisk „Zgłoszenie bydła do rejestru”. W przypadku gdy wiemy, że na druku będzie tylko jedno cielę, wybieramy opcję „Zgłoszenie bydła do rejestru indywidualne”. Wypełniony formularz zostanie pobrany w formacie PDF i będzie gotowy do wydruku.

Dokumenty sprzedaży i przemieszczenia pomiędzy stadami IRZ
Za każdym razem, kiedy ubywamy zwierzę z gospodarstwa SOL, można wygenerować zgłoszenie przemieszczenia wymagane przez ARiMR. W tym celu, po wpisaniu ubycia zwierzęcia w programie, należy przejść do zakładki „Dokumenty” > „Wydruki do ARiMR”. Tutaj określamy przedział czasowy, w którym sprzedawaliśmy zwierzęta z gospodarstwa (lub przemieszczaliśmy do innego stada IRZ), a następnie wybieramy przycisk „Zgłoszenie przemieszczenia bydła” lub „Zgłoszenie przemieszczenia bydła – skrócone” (w drugim wypadku generuje się zgłoszenie dla trzech zwierząt).

Zgłoszenie padnięcia
W SOL padnięcie zwierzęcia rejestrujemy za pomocą narzędzia „Ubycie”. Wystarczy tylko podać powód – padnięcie. Wtedy program będzie wiedział, że danymi tego zwierzęcia ma uzupełnić zgłoszenie. Należy wejść do zakładki „Dokumenty” > „Wydruki do ARiMR”, ustawić datę padnięcia i kliknąć przycisk „Zgłoszenie padnięcia bydła”.

Wystawy, targi i konkursy – niezbędne dokumenty
Jeżeli jeździmy z naszymi zwierzętami na wystawy, targi i podobne wydarzenia, w SOL można wygenerować odpowiedni dokument. W tym celu należy najpierw wejść do Księgi Rejestracji Bydła, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” > „Przeglądanie Księgi Rejestracji Bydła”. Tam odnajdujemy odpowiednią sztukę, klikamy na niebieski kwadracik i wybieramy polecenie „Przemieszczenie przez targ”.

Pojawi się prosta formatka, w której podajemy, dokąd przewozimy zwierzę i w jakim czasie. Jeżeli na liście miejsc do wyboru brakuje numeru IRZ właściwego dla danej wystawy, można go dodać w zakładce „Gospodarstwo” > „Dostawcy i odbiorcy zwierząt”. Po uzupełnieniu danych w KRB można przejść do zakładki „Wydruki do ARiMR”. Ustawiamy datę wystawy i klikamy przycisk „Zgłoszenie przemieszczenia bydła przez targ”.

Spis stanu bydła
Jest to stosunkowo nowy dokument wymagany przez ARiMR, który należy złożyć do 31 grudnia każdego roku. W SOL do utworzenia takiego spisu wystarczy jedno kliknięcie – w zakładce „Dokumenty” > „Wydruki do ARiMR” ustawiamy datę, w odniesieniu do której chcemy uzyskać spis, po czym klikamy przycisk „Spis stanu bydła”.

Jak wspomniałam, optymalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie możliwości przesyłania informacji z programu SOL do systemu IRZ za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wypełniania drukowanych dokumentów. Stworzenie takiej możliwości trochę potrwa. Mamy nadzieję, że do tego czasu opisane możliwości automatycznego wypełniania zgłoszeń do ARiMR chociaż trochę ułatwią Wam codzienną pracę.

Nadchodzące wydarzenia