Co nowego w module Zgłoszenia do ARiMR?

Od 9 stycznia bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdrożyła nową wersję programu IRZplus. Wraz z nią do obiegu weszły nowe wzory formularzy – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Oprócz nowej wersji systemu i dokumentów ARiMR udostępniła tzw. API, czyli oprogramowanie umożliwiające komunikację systemu IRZplus z innymi programami, takimi jak np. SOL.

tekst: Izabela Jannasz

Przesyłanie zgłoszeń

Niestety, wraz z wprowadzeniem nowej wersji aplikacji IRZplus nasz moduł „Zgłoszenia do ARiMR” w programie Stado OnLine przestał funkcjonować na starych zasadach. Oznacza to, że niemożliwe jest teraz przesyłanie zgłoszeń do aplikacji Agencji za pomocą dodatku do przeglądarki Tampermonkey. Związane jest to z nieprzystosowaniem starego sposobu przesyłania zgłoszeń z systemu SOL do nowego portalu IRZplus. Aktualnie trwają intensywne prace nad przystosowaniem programu SOL do nowego systemu IRZplus, jednakże są one opóźniane przez niekompletną dokumentację systemu API IRZplus oraz błędy pojawiające się po stronie Agencji. Na to niestety nie mamy wpływu i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, to czekać na naprawy tychże błędów, za których przeprowadzenie odpowiedzialna jest Agencja.

Druki formularzy

Aktualnie w SOL-u udostępniony jest formularz „Zgłoszenie oznakowania urodzonego zwierzęcia indywidualnym numerem identyfikacyjnym”. Wydruk pozostałych zgłoszeń, które nie są jeszcze dostosowane do nowych wymogów, został zablokowany.

W ramach przystosowywania modułu „Zgłoszenia do ARiMR” postanowiliśmy wprowadzić do programu SOL aktualnie obowiązujące druki formularzy, które – tak jak poprzednie – będą się wypełniały automatycznie po zapisaniu odpowiedniego zdarzenia w SOL-u. Nowe druki zawierają także nowe, wcześniej niewymagane informacje. Konieczne więc są zmiany w samym programie dotyczące zakresu gromadzonych informacji o poszczególnych zdarzeniach. W rezultacie prace nie zostaną ukończone szybciej niż przed końcem marca.

O nowo wprowadzonych drukach zgłoszeń do IRZplus będziemy informowali na bieżąco. Zachęcamy do zaglądania na naszego fanpage’a lub na grupę Ocena i Hodowla Bydła PFHBiPM na Facebooku – znajdą się tam najświeższe newsy dotyczące aktualnie wprowadzanych zmian w programie SOL.  

Generowanie druku wniosku w Rejestrze zgłoszeń do ARiMR w programie SOL

Nadchodzące wydarzenia