SOL-owe savoir vivre, czyli o czym należy pamiętać, korzystając z programu SOL

Każda społeczność, aby poprawnie funkcjonować, potrzebuje pewnego rodzaju spisu zasad, praw i obowiązków. Jako że nasza SOL‑owa wspólnota rozrasta się z każdym dniem, warto przypomnieć zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom programu kilka podstawowych reguł jego działania.

tekst: Izabela Trochimiuk

Po pierwsze – nie zapisuj w SOL-u zdarzeń z datą poprzedzającą poprzedni próbny dój, jeśli mają się znaleźć na WZ.

O co chodzi? W dokumencie o nazwie Wykaz Zdarzeń (WZ) rejestruje się zasuszenie, wycielenie, pokrycie naturalne, ubycie i przybycie. Hodowca powinien zgłaszać zootechnikowi prowadzącemu próbny dój wszystkie zdarzenia, które miały miejsce po poprzednim próbnym doju, umieszczając je w Wykazie Zdarzeń. Program SOL sam przekazuje odpowiednie informacje zootechnikowi – pod warunkiem, że hodowca wcześniej wpisał je do programu.

Zdarza się jednak, że zapomni zarejestrować jedno z takich zdarzeń, np. wycielenie, przed próbnym dojem. W rezultacie, kiedy zbliża się następny, okazuje się, że sztuka ta wycieliła się dawno temu (przed poprzednim próbnym dojem). Wówczas hodowca przeważnie uzupełnia brakujące wycielenie, podając jego faktyczną datę. Problem polega na tym, że informacja o takim zdarzeniu nie zostanie przekazana zootechnikowi za pośrednictwem programu, a w rezultacie nie dotrze do systemu Symlek. Dlaczego? Wykaz Zdarzeń, o którym mowa, z założenia jest zbiorem informacji o zdarzeniach, które wystąpiły w stadzie po poprzednim próbnym doju. Dlatego SOL przyjmuje, że wszystko, co ma datę zdarzenia mniejszą niż data poprzedniej próby, zostało już wcześniej przekazane do systemu.

Co zatem zrobić, gdy trafi się nam takie przeterminowane zdarzenie. Zalecane jest przede wszystkim poinformowanie o nim zootechnika oceny na próbnym doju, on najlepiej doradzi, jak postąpić. W przypadku samodzielnego rozwiązania sprawy radzimy zapisać zdarzenie z datą ostatniej próby – wtedy znajdzie się ono w następnym Wykazie Zdarzeń, a w konsekwencji w systemie Symlek.

Po drugie – rejestruj na bieżąco przybycia i ubycia zwierząt.

Jeśli w gospodarstwie ubywasz zwierzęta, pamiętaj o odnotowaniu tych zdarzeń w SOL-u. Dotyczy to zwłaszcza buhajów i buhajków, które czasem traktowane są po macoszemu.
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: jeden użytkownik programu SOL sprzedaje zwierzę innemu użytkownikowi. Jeśli hodowca, do którego należało zwierzę, nie odnotuje jego ubycia w SOL-u, inny hodowca, który będzie chciał takie zwierzę przyjąć, zobaczy komunikat: „Zwierzę z takim kolczykiem występuje w innym gospodarstwie…”. W konsekwencji nie będzie mógł za pośrednictwem programu SOL przyjąć go do gospodarstwa, mimo że faktycznie jest w posiadaniu takiego zwierzęcia. Warto dodać, że przy okazji informacji o powtórzonym zwierzęciu dostępna jest opcja wysłania prośby do poprzedniego właściciela, aby je w SOL-u rozchodował – bo być może o tym zapomniał. Dlatego też zachęcamy do sumiennego wpisywania wszystkich przemieszczeń w gospodarstwie. Pozwoli to uniknąć problemów z niezgodnym stanem zwierząt w obu gospodarstwach – w myśl zasady: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Rysunek 1. Powtórzone zwierzę

Po trzecie – pamiętaj, że na rejestrację pokrycia masz 180 dni.

Od 1 lipca 2021 roku został skrócony czas na rejestrację pokryć – zarówno inseminacyjnych, jak i naturalnych – w naszym głównym systemie Symlek. Razem z tą zmianą została usunięta możliwość korekty daty zabiegu po wycieleniu. Uczulamy, aby wpisywać zabiegi inseminacyjne i pokrycia naturalne w miarę możliwości na bieżąco – dzięki temu zostanie zagwarantowane pochodzenie cieląt, które urodzą się z tych pokryć. Gwoli przypomnienia dodam, że wszystkie pokrycia zarejestrowane w systemie Symlek mają w SOL-u (w Karcie Jałówki-Krowy, w zakładce Rozród, w kolumnie Status) wpisane oznaczenie „SYM”. Tuż obok tego zapisu widnieje data potwierdzenia zdarzenia w Symleku.

Rysunek 2. KJK, zakładka Rozród, potwierdzenie statusu zapisania inseminacji w systemie Symlek

Dodatkowym narzędziem pozwalającym wychwycić wszystkie pokrycia, które nie zostały zarejestrowane w systemie, jest kafelek „Błędne cielności”, umieszczony na pulpicie w sekcji „Alarmy”. Zadziała ono wtedy, gdy hodowca będzie rejestrował cielności w SOL-u. Dzięki temu program wskaże wszystkie odnotowane pokrycia, którym została przypisana cielność, a które nadal mają status WLA. Ten status oznacza, że pokrycie jest zarejestrowane tylko w programie SOL i Symlek „nic o nim nie wie”, w konsekwencji czego pochodzenie cielaka nie zostanie uznane. Aby pokrycie znalazło się w sekcji „Alarmy”, musi być spełniony dodatkowy warunek: zachowana odpowiednia liczba dni, które minęły od czasu pokrycia – czyli w tym przypadku 150. Jeśli program znajdzie takie sztuki, pojawią się one na pulpicie w kafelku „Błędne cielności”. Znikną z wykazu, gdy pokrycia zostaną potwierdzone w Symleku.

Rysunek 3. Błędne cielności

Po czwarte – bez włączonego modułu INSEMINATOR żadna inseminacja nie trafi z programu SOL do systemu Symlek.

Nie raz i nie dwa zdarzyło się, że hodowca pracowicie wpisywał inseminacje do programu, mimo to okazało się, że one nie trafiły do systemu Symlek. W rezultacie urodzone z tych pokryć cielęta nie mają określonego pochodzenia. Co poszło nie tak? „Przecież obiecywali, że ten cały SOL umożliwia rejestrację pokryć”. Zgadza się – SOL pozwala na rejestrację wszystkich pokryć w Symleku, ale aby to robić samodzielnie, musisz mieć włączony i aktywny moduł INSEMINATOR. Wystarczy wypełnić deklarację korzystania z tego modułu (dostępną na stronie stadoonline.pl w zakładce „Dokumenty”), odesłać ją do najbliższego oddziału PFHBiPM i czekać na nadanie loginu i hasła. Potem wystarczy włączyć moduł, uzupełnić dane i voilà! Moduł gotowy do użycia.

Rysunek 4. Formatka do logowania się do modułu INSEMINATOR

Po piąte – pamiętaj, jesteśmy po to, żeby pomagać.

Jeśli masz jakikolwiek problem z programem Stado OnLine, pamiętaj, że jesteśmy dostępni prawie codziennie (oprócz piątku) od godziny 7 do 20 – i pod telefonem, i na czacie na naszej stronie stadoonline.pl. Kontaktując się telefonicznie lub za pośrednictwem czatu, uzyskasz szybką pomoc SOL-asystenta. Jeśli nie możesz skontaktować się z SOL-asystentem lub nie masz czasu na rozmowę, napisz do nas maila: na stronie stadoonline.pl – za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” lub korzystając z zakładki „Pomoc” – poprzez bezpośredni kontakt mailowy z SOL‑asystentem właściwym dla województwa, w którym mieszkasz.

Jesteśmy aktywni także na Facebooku – tam też możesz komentować i pisać posty z prośbą o pomoc, a także z sugestiami dotyczącymi działania programu, jego ulepszenia i poprawienia. Jakąkolwiek drogę kontaktu z nami wybierzesz – odpowiemy.

Prosimy też o bieżące zgłaszanie problemów. Jeśli wiesz, że jakaś sztuka ma niepoprawny numer kolczykowy, niewłaściwą datę przybycia czy wycielenia, niezgodne dane SOL-a z RW – cokolwiek, co wymaga skorygowania – nie czekaj z korektą do kolejnego zdarzenia z nią związanego. Po pewnym czasie opcje korekty nie są dostępne i problem nie jest już tak łatwy do rozwiązania, jak mógłby być.

I ostatnia prośba – jeśli czegoś od nas wymagasz albo oczekujesz, powiedz nam o tym. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, a przede wszystkim nowe sposoby pomagania Wam, hodowcom. Chcemy, aby SOL działał jak najlepiej, żeby jak najlepiej Wam służył i nie przysparzał problemów – w końcu jest to program dla Was, do zarządzania stada, Twojego stada. 

Nadchodzące wydarzenia