Jakość stawiamy na pierwszym miejscu

„Sukces to nic innego, jak kilka prostych zasad dyscypliny, praktykowanych każdego dnia”. Ten syntetyczny cytat Jima Rohna doskonale obrazuje postawę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, wyrażoną słowami: Wiemy, że warto postępować według przyjętych reguł i robimy to zarówno dla naszej organizacji, jak i dla naszych klientów – hodowców.

tekst: Joanna Pośniak-Sobczyńska

Dla Polskiej Federacji sukcesem jest zadowolony hodowca. Taki, który zna naszą ofertę i jest przekonany, że spełnia ona jego oczekiwania. Co więcej, czerpie z naszych usług wymierne korzyści oraz uznaje ich wysoki poziom. Dlatego troska o jakość świadczonych przez nas usług jest naprawdę ważna, a nadzór nad nią jest zadaniem nas wszystkich. Począwszy od członków zarządu PFHBiPM, przez dyrekcję i kierownictwo, po pracowników wszystkich szczebli – każdy z nas jest za nią odpowiedzialny i wszyscy dbamy o jej utrzymanie i wzrost.

Jakość usług jest wartością, którą na każdym kroku staramy się podkreślać, reklamować i wyróżniać. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Przez ostatnich 15 lat realizacji zadań z zakresu oceny wartości użytkowej dynamicznie reagowaliśmy na rynkowe zmiany, mając przez cały ten czas pewność, że ocena i każde uzupełniające ją narzędzie pracy ze stadem będzie niezawodne i spełni oczekiwania hodowców. Wysoki poziom oferty jest priorytetem Działu Oceny. Rozumiemy, że nie sposób inwestować dużych pieniędzy w najnowsze technologie i wymyślać coraz nowszych rozwiązań systemowych, a następnie spoczywać na laurach w przekonaniu, że w kwestii jakości zrobiliśmy już wszystko. Postawiliśmy na kontrolę oraz eliminujemy ryzyko, szczegółowo analizujemy każdy proces lub czynnik odpowiadający za poprawność świadczonych usług. Jesteśmy wiarygodni, wszystkie nasze zobowiązania realizujemy zgodnie z obowiązującymi w kraju i na świecie regułami i normami prawnymi. Potwierdzają to kontrole zewnętrzne, prowadzane cyklicznie przez uprawnione do tego organy: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, IInternational Committee for Animal Recording (ICAR) oraz Polskie Centrum Akredytacji. Efektem takich kontroli są certyfikaty jakości – usankcjonowane świadectwo dobrej pracy audytowanej organizacji.

Uznajemy zasadność kontroli świadczonej przez podmioty zewnętrzne i mimo że często kosztuje nas to sporo nerwów, są dla nas realnym wsparciem, obiektywnym osądem realizowanych zadań. Jesteśmy transparentni, dlatego nie boimy się weryfikacji błędów. Zewnętrzna kontrola jakości jest nam potrzebna, dobrze wykorzystujemy zebrane w jej trakcie dane do optymalizacji naszych działań. Zresztą sami wewnętrznie i na bieżąco porównujemy stan faktyczny realizacji usług z odgórnie ustalonymi zasadami. Specjaliści ds. audytu PFHBiPM systematycznie analizują jakość pracy Działu Oceny w celu modyfikacji procesów technologicznych i rozpoznawania błędów ludzkich.

Kontrola PFHBiPM pod kątem akceptacji metod pracy i jakości wyników świadczonych przez nią usług prowadzona była przez audytorów ICAR w latach 2010, 2013, 2016, 2018 oraz w roku 2021. Za każdym razem nasza organizacja otrzymywała stosowny Certyfikat Jakości ICAR, który z dumą prezentujemy na wszystkich oficjalnych dokumentach z wynikami oceny wartości użytkowej, jako gwarant realizacji usługi według najwyższych międzynarodowych norm. Kolejnym wielkim sukcesem Oceny jest fakt, że od 15 lat mamy potwierdzony wysoki poziom jakości badań, wiarygodność wyników oraz dobre praktyki laboratoryjne. Co roku każde z czterech laboratoriów PFHBiPM, zajmujących się analizą mleka, przechodzi specjalistyczny audyt PCA (ocena kompetencji w odniesieniu do wymagań obowiązującej normy dla laboratoriów badawczych), a w konsekwencji otrzymuje akredytację PCA.

Podsumowując 15 lat działalności Oceny w strukturach PFHBiPM, z niekłamaną satysfakcją mogę przyznać, że dmuchając na zimne i sprawdzając po wielokroć każde posunięcie, stworzyliśmy niebudzącą wątpliwości, praktyczną wartość dla hodowców. To najlepszy, bo wyważony, sposób, dzięki któremu nie utracimy tego, co jest dla nas najcenniejsze – szacunku i zaufania polskich rolników. 

Nadchodzące wydarzenia