Półroczna Geanie na czele

W tworzeniu rankingu jałowic najlepiej ocenionych w sezonie 2017.3 na podstawie genomu wzięło udział 599 sztuk odmiany czarno-białej HO i 54 sztuki odmiany czerwono-białej RW.

Tekst: Anna Siekierska

Aktualizacja nowego rankingu nastąpiła 19 grudnia 2017 r., tak więc pod uwagę przy formowaniu listy brane były wszystkie jałowice rasy PHF (a jest ich ogółem ponad 10 tys.), posiadające wartość hodowlaną wyrażoną w postaci indeksu gPF, które do tego dnia nie miały w systemie SYMLEK zarejestrowanego wycielenia. Pełny ranking udostępniony jest na stronie www.pfhb.pl. Poniższa publikacja stanowi wycinek rankingu, obejmujący kilkadziesiąt najlepszych ocenionych genomowo jałówek odmiany czarno-białej HO. Podsumowanie i uwagi wyrażone w artykule dotyczą jałowic prezentowanych w tej publikacji. W bieżącym sezonie lista zawiera 146 jałowic, których gPF mieści się między 142 a 133. Blisko 73% (106 jałowic) prezentowanych na liście najlepszych jałowic, uszeregowanych według indeksu gPF, jest własnością stad zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa KOWR (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych ANR), co jest odbiciem dotychczasowego statystycznego udziału tych przedsiębiorstw w procesie genotypowania samic i oceny genomicznej w Polsce. Hodowcy poddający jałowice genotypowaniu coraz częściej wybierają młode sztuki, wykorzystując wyniki oceny genomowej zarówno do pracy hodowlanej, jak i do zarządzania stadem. Na przedstawionej liście najwięcej, bo 77 jałowic, jest urodzonych w 2017 roku, 60 sztuk urodziło się w 2016, a zaledwie 9 przyszło na świat w 2015. Biorąc pod uwagę ścisłą czołówkę rankingu, tj. pierwszych 20 pozycji, dziesięć z nich zajmują jałowice ocenione po raz pierwszy, a pozostałe dziesięć ma oceny zaktualizowane i utrzymało swoje wysokie pozycje z poprzedniego sezonu.

Analizowane jałowice są córkami 42 buhajów. 110 jałowic (75% analizowanych sztuk) pochodzi po 14 ojcach. W zestawieniu najczęściej występują córki rozpłodników przedstawionych w tabeli 1.

Na topie naszego zestawienia figurują ex aequo dwie jałowice, których indeks gPF osiągnął wartość 142. Starsza z nich – BVS Mary-Kate, przedstawiona przy okazji publikowania listy z sezonu 2017.2, już otrzymała status dawczyni zarodków w Stacji Embriotransferów, prowadzonej przez p. Piotra Skupa. Należy mieć nadzieję, że druga z liderek, dziś zaledwie półroczna GEANIE 18 z gospodarstwa Ryszarda Bobera, także urodzona w wyniku ET, wywodząca się z rodziny już biorącej udział w realizacji programu hodowlanego (babka jest matką buhajów, a matka kandydatką na MB), będzie przez hodowcę i stację unasieniania konsekwentnie zaangażowana w proces przekazywania postępu hodowlanego nie tylko w stadzie, ale również w krajowej populacji bydła holsztyńskiego. 

 

Nadchodzące wydarzenia