Łódzka Akademia Młodego Hodowcy

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Łódzki Związek Hodowców Bydła podjęli inicjatywę otwarcia Akademii Młodego Hodowcy.

tekst: Krzysztof Gałązka

Ponieważ mamy za sobą trzy zjazdy, spośród pięciu zaplanowanych, możemy pozwolić sobie na wstępne podsumowanie. Z całą pewnością jesteśmy niezmiernie miło zaskoczeni frekwencją uczestników. Ponadto widzimy, że tylko dobra współpraca związku hodowców z federacją i partnerami branżowymi pozwalają osiągać, a nawet przekraczać zamierzone cele. I najważniejsza kwestia – to gospodarze poszczególnych zjazdów. Do tej pory byli to: Tomasz Kocięba i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce, jeśli chodzi o hodowców, oraz siedziba Regionu Oceny Centrum w Parzniewie. Bez hodowców, którzy stworzyli nie tylko nowoczesne hodowle, ale przede wszystkim doskonałą bazę dydaktyczną, taka inicjatywa szkoleniowa nie byłaby możliwa. Ta baza dydaktyczna służy innym hodowcom chcącym czerpać najlepsze wzorce, ale także jest poligonem doświadczeń dla specjalistów. Z uwagi na praktyczny charakter szkolenia nie jest możliwe zwiększenie grupy uczestników, dlatego uspokajamy, jeśli będą jeszcze chętni, możliwa jest kolejna edycja akademii w późniejszym terminie.


Gdyby ktokolwiek postawił tezę, że nie ma chętnych wśród młodych ludzi do zajmowania się hodowlą, to my taką tezę natychmiast obalamy. Uważamy, że w tej profesji potrzebne jest nowe, nieco inne spojrzenie. Młodzi ludzie chcieliby widzieć ten zawód przez pryzmat wykorzystania możliwie dostępnych technologii, a sami być bardziej w roli menagera swojego stada i gospodarstwa. Dlatego cenią sobie nowoczesność i sprawne zarządzanie. Z tego też powodu tak chętnie chłoną wiedzę i obserwacje liderów w branży.

Podczas naszych spotkań prezentujemy szczegółowo ofertę federacji. W tej ofercie znajduje się wiele narzędzi pozwalających na nowoczesne zarządzanie stadem. Akademia jest jednym ze sposobów edukowania hodowców i zacieśniania współpracy.

Podczas pierwszego zjazdu członkowie akademii poznali strukturę organizacyjną PFHBiPM. Ważną rolę w tej strukturze pełnią laboratoria, zarówno badania mleka i pasz, jak i genetyki. Nowoczesna aparatura do wykonywania analiz potwierdziła zaufanie do jakości otrzymywanych wyników. Z równie dużym zainteresowaniem słuchacze poznali drogę, jaką przechodzą próbki do badania cielności – PAG. Testy cielności zyskują na popularności. Coraz więcej hodowców decyduje się na taki sposób monitorowania cielności w swoim stadzie.

Laboratorium Genetyki Bydła obsługuje hodowców z całej Polski oraz realizuje zlecenia zagranicznych podmiotów. Pomimo że laboratorium pracuje już na wysokim poziomie, to nadal dynamicznie się rozwija. Nie tylko pod względem ilości analiz, ale także nowych obszarów badawczych.
Drugi zjazd akademii odbywał się w gospodarstwie p. Tomasz Kocięby. Gospodarstwo posiada uznaną markę, wypracowaną na polu aktywności działań hodowlanych, wystaw i osiągnięć produkcyjnych, ale przede wszystkim jako stosujące nowoczesne rozwiązania technologiczne. Za te osiągnięcia wielokrotnie przyznawane były wyróżnienia i nagrody. Podczas zajęć poruszane były głównie zagadnienia dotyczące żywienia krów wysokomlecznych. Przeprowadzona na żywo analiza TMR-u na sitach paszowych pozwalała ocenić prawidłowość przygotowanej mieszanki. Wbrew pozorom prawidłowa obsługa wozu paszowego wcale nie jest takim prostym zadaniem.

Pokaz pracy na sitach kałowych miał z kolei przybliżyć zagadnienia związane z trawieniem i wchłanianiem składników pokarmowych z pobranej paszy.

Wśród omawianych zagadnień znalazło się miejsce na silosy z sianokiszonkami i kukurydzą. Oprócz omówienia składu powyższych pasz objętościowych wiele ciekawych informacji przekazał gospodarz akademii, pan Tomasz. Dużą uwagę przykuły zalety technologii Shredlage oraz alkalizowanego zboża. Warto podkreślić, że gospodarstwo posiada własną biogazownię. To wielki krok do zwiększenia niezależności energetycznej, a także szlachetne działanie na rzecz poprawy klimatu.

W drugiej części zjazdu odbył się wykład z ekonomii produkcji w aspekcie żywienia krów wysokoprodukcyjnych. Podstawą żywienia są pasze objętościowe. Zatem należy pamiętać o właściwym terminie zbioru, prawidłowej konserwacji oraz zarządzaniu silosami.

Na trzeci zjazd łódzkiej akademii hodowcy przyjechali do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Dębołęce. To bardzo dobrze znany ośrodek w łódzkim i w całej Polsce. Renomę zawdzięcza wieloletniej pracy hodowlanej, a szczególnie osiągnięciom na wystawach wojewódzkich i krajowych. W Dębołęce wyhodowano długą listę buhajów do inseminacji. Jako stado zarodowe ośrodek sprzedaje jałówki i buhajki do krycia naturalnego. Tym razem uczestnicy szkolenia przybyli, żeby poznać nowoczesną porodówkę, cielętnik i strategię zarządzania takim dużym gospodarstwem. Hodowcy coraz więcej uwagi poświęcają na stworzenie lepszych warunków do odchowu cieląt. Zmorą wielu gospodarstw są powracające biegunki i nadplanowe upadki. Zdrowy odchów jałówek stał się poważnym wyzwaniem. W Dębołęce uczestnicy poznali sam obiekt, jego wyposażenie i, co najcenniejsze, wiele praktycznych sugestii i porad dotyczących dobrej praktyki hodowlanej. Główny hodowca Dariusz Piątek i zootechnik Damian Kolenda przekonywali, że najważniejsze jest pierwsze pojenie siarą o wysokich parametrach. Siara winna pochodzić przede wszystkim od krów wieloródek, bo taka posiada najwięcej przeciwciał. Duże wrażenie wywołał proces pozyskiwania siary, oceny, mrożenia, przechowywania i wreszcie rozmrażania i podawania cielętom. Wszystko według ściśle opracowanej procedury.

Ośrodek Hodowli w Dębołęce przygotowuje się do budowy nowoczesnej obory oraz karuzeli udojowej.
Zajęcia teoretyczne obejmowały wykłady na temat wykorzystania raportów wynikowych w zarządzaniu stadem.

Można zaobserwować, że w ostatnim czasie nastąpił ogromny skok technologiczny w całym sektorze rolnictwa. Pozornie wydaje się, że wszystko powinno działać w jak najlepszym porządku. Jednak okazuje się, że do pełni sukcesu potrzebni są jeszcze wyedukowani użytkownicy tych technologii. Akademia ma na celu wymianę doświadczeń i poprawę zdolności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań. 

Nadchodzące wydarzenia