Interesujące buhaje

Artus, Broker ST i Danko Ugil zajmują odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu buhajów ocenionych genomowo, mających najwyższy indeks PF i urodzonych w Polsce. Te buhaje to holsztyno-fryzy odmiany czarno-białej. Na uwagę zasługuje także czerwono-biały rozpłodnik Nirwana – drugi w rankingu polskim spośród HF odmiany RW.

Tekst: Radosław Iwański; zdjęcia: SHiUZ, MCHiRZ, WCHiRZ, MCB

Artus / PF 147 | PL005347355158
Apttitude x Bookem x Oman
SHiUZ Bydgoszcz

Produkcja: 134
Pokrój: 132
Płodność: 113
Komórki somatyczne: 108
Długowieczność: 122

Buhaj urodził się 16 kwietnia 2017 r. w gospodarstwie Tomasza Radziszewskiego w Skłodach-Przyrusach, na Podlasiu. Jego ojcem jest Apttitude, ojcem matki – Bookem, a ojcem matki matki – Oman. Artus pozostaje liderem „polskiego rankingu”, czyli buhajów ocenionych genomowo, mających najwyższy indeks PF i urodzonych w Polsce. Po kolejnej, drugiej wycenie, nadal jest wspomnianym liderem.

Inbred: 6,69
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,89

Broker ST / PF 143 | PL005406357819
Basta x Mogul x Shottle
MCHiRZ w Łowiczu

Produkcja: 130
Pokrój: 121
Płodność: 108
Komórki somatyczne: 126
Długowieczność: 133

Broker także urodził się na Podlasiu. Pochodzi z gospodarstwa Stanisława Żochowskiego. Przyszedł na świat 30 marca ub.r. Jego ojcem jest buhaj o imieniu Basta. W linii matecznej znajdujemy także buhaje o imionach Mogul i Shottle. Broker, mający indeks PF 143, plasuje się na drugim miejscu spośród buhajów z programu hodowlanego w Polsce. Z kolei na liście buhajów mających najwyższy indeks i zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym SYMLEK oraz wpisanych do polskich ksiąg hodowlanych zajmuje miejsce nr 10 (najwyżej wyceniony buhaj ma PF 150).

Inbred: 6,77
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,84

Danko Ugil / PF 142 | PL005410621654
Milton x Background x Altarazor
Produkcja: 128
Pokrój: 130
Płodność: 113
Komórki somatyczne: 117
Długowieczność: 112

Danko Ugil, urodzony w hodowli Danko sp. z o.o. jest bardzo młody. Przyszedł na świat 17 sierpnia 2017 r. Jego ojcem jest Milton. Ojciec matki to Background, a ojciec prababki – Altarazor. Nasienie tego buhaja w lipcu 2018 r. nie było oferowane w sprzedaży.

Inbred: 5,20
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,70

Nirvana / PF 142 | DE0539790815
Nuntius x Perfect Aik x Snowman
MCB Krasne
Produkcja: 13215
Pokrój: 120
Płodność: 106
Komórki somatyczne: 127
Długowieczność: 120

Buhaj Nirvana urodził się 29 stycznia 2017 r. Zajmuje drugie miejsce w rankingu buhajów HF odmiany czerwono-białej, prezentowanym przez Centrum Genetyczne PFHBiPM (www.cgen.pl/indeksy/ocena/bull/ranking). Jego indeks PF wynosi 142 jednostki. Przekazuje na córki pokrój, w którym na szczególną uwagę zasługuje budowa nóg, racic oraz wymienia. Nirvana jest niemieckim buhajem, zgłoszonym do oceny w Polsce (ocena genomowa). Jego ojcem jest Nuntius, po linii matki widzimy w drzewie genealogicznym dwóch „holendrów”, są to buhaje o imionach Perfect Aik i Snowman.

Inbred: 4,58
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,62

Nadchodzące wydarzenia