Z sąsiedzką wizytą

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 7 września 2021 r. gościła delegację Verband Deutscher Milchwirtschaft, Niemieckiego Związku Przemysłu Mleczarskiego. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację na rynku mleka, szanse i wyzwania, które stawiają przed producentami nowe unijne dyrektywy, między innymi strategia „Od pola do stołu”.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński, zdjęcia: Dorota Śmigielska

Niemiecki Związek Przemysłu Mleczarskiego (VDM) został założony w 1874 r., jego głównym zadaniem jest „reprezentowanie i promowanie interesów przemysłu mleczarskiego”. Jako swoisty okrągły stół w niemieckiej branży, działa na wszystkich poziomach – od produkcji i przetwórstwa mleka po marketing produktów mlecznych.

Podczas wizyty w Polsce organizację reprezentowali prezydent VDM Karsten Schmal, Hermann Klümpen, Torsten Kleinhessling, Sibylle Möcklinghoff-Wicke, Markus Schmidt, Matthias Bug oraz Merle Denker. Towarzyszył im attache rolniczy Ambasady RFN Friedemann Kraft.

Gości z Niemiec powitali: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i główny hodowca Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka sp. z o.o. Dariusz Piątek (członek Prezydium, sekretarz PFHBiPM), prezes Opolskiego Związku Hodowców Bydła Martin Ziaja (członek Zarządu PFHBiPM), prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła Andrzej Syczewski (członek Zarządu PFHBiPM), dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz, zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, dyrektor hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska, analityk rynku mleka PFHBiPM Dorota Śmigielska.

Podczas wizyty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Ryszard Bartosik przedstawił charakterystykę polskiego sektora mleczarskiego, jego mocne strony i wskazał kluczowe wyzwania

Spotkanie rozpoczęło się od poczęstunku w restauracji Bursztynowa, będącej własnością Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Rolę gospodarzy pełnili prezes Spółdzielni Edward Bajko oraz kierownik skupu mleczarni Agnieszka Kamela, którzy zaprosili gości na degustację produkowanych przez Spomlek serów.

Kolejnym punktem w programie była wizyta w siedzibie PFHBiPM, gdzie prezes Martin Ziaja przedstawił członkom niemieckiego związku historię Federacji, strukturę jej funkcjonowania, płaszczyzny działalności, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, a także ogólną sytuację hodowlaną i produkcyjną na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem liczby krów i stad objętych oceną. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Z siedziby Federacji obie delegacje – polska i niemiecka – udały się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie spotkały się z sekretarzem stanu resortu Ryszardem Bartosikiem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów związanych z branżą mleczarską w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej oraz dyskusja na temat przyszłości producentów mleka w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych i rynkowych.

W siedzibie PFHBiPM niemieckim gościom zaprezentowano historię Federacji, strukturę jej funkcjonowania, płaszczyzny działalności, a także ogólną sytuację hodowlaną i produkcyjną na terenie Polski

Wiceminister Bartosik przedstawił charakterystykę polskiego sektora mleczarskiego, jego mocne strony i wskazał kluczowe wyzwania stojące przed tym sektorem, a także podkreślił dobre, pomimo trwającej pandemii, wyniki w polskim eksporcie artykułami rolno-spożywczymi.

Ostatnim punktem warszawskiej wizyty członków VDM było zwiedzanie laboratoriów: oceny mleka i genetycznego w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie, które poprowadzili dyrektor Regionu Michał Rodak i kierownik Laboratorium Genetyki Bydła Dariusz Kamola. Niemieccy goście wysłuchali także prelekcji Doroty Śmigielskiej na temat specyfiki rynku mleka w Polsce.

Podczas wizyty w naszym kraju członkowie Niemieckiego Związku Przemysłu Mleczarskiego uczestniczyli w 18. Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku, gościli w mleczarniach Hochland i Spomlek, a także odwiedzili gospodarstwa mleczne hodowców Leszka Duszaka z Ogródka i Mirosława Kocko z Wors. 

Przedstawiciele Niemieckiego Związku Przemysłu Mleczarskiego i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Nadchodzące wydarzenia