Akademicki pierwszy dzwonek!

Niedawno informowaliśmy o deklaracji zacieśnienia współpracy pomiędzy mleczarnią Hochland a Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Na efekty tych porozumień nie musieliśmy długo czekać. 26 sierpnia w Węgrowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Młodego Hodowcy i trzeba przyznać, że cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

tekst: Mateusz Uciński

Przypomnijmy, 17 czerwca 2021 r. pomiędzy firmą Hochland a Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka została podpisana Karta współpracy, która zakłada powstanie Akademii Młodego Hodowcy. Zgodnie z założeniami jej celem będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń, skierowanych do dostawców mleka w wieku poniżej 30 lat lub pozostających w bliskim pokrewieństwie z dostawcami, mającymi 40 lat, oraz dostarczanie im wiedzy i narzędzi niezbędnych do poprawy zdrowotności stada i opłacalności produkcji mleka.

Pod koniec lata przystąpiono do realizacji tego zamierzenia. Na spotkanie w Węgrowie przybyło 40 zainteresowanych młodych hodowców i – co najważniejsze – wszyscy zadeklarowali dalszy udział w Akademii.
Jakie są zatem założenia tego projektu? Jego twórcy – Hochland i PFHBiPM – stawiają przede wszystkim na podniesienie kwalifikacji uczestników, zgłębienie przez nich wiedzy o racjonalnym i efektywnym finansowo prowadzeniu gospodarstwa, a także o optymalnym wykorzystaniu w stadach bydła mlecznego narzędzi oferowanych przez Federację. Krótko mówiąc, nadrzędnym celem Akademii jest ułatwienie startu w mleczną przyszłość. Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy, jego uczestnikami będą młodzi hodowcy, do których dyspozycji przygotowano 10 modułów tematycznych. Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z warsztatową, a wykładowcami będą wyłącznie praktycy.

W ramach zajęć przewiduje się następujące moduły tematyczne:
Moduł 1.0 – Poprawne przygotowanie kiszonki z kukurydzy
Moduł 2.0 – Postaw na ocenę!
Moduł 3.0 – Narzędzia do zarządzania stadem
Moduł 4.1 – Profilaktyka chorób bydła, cz. 1
Moduł 4.1 – Profilaktyka chorób bydła, cz. 2
Moduł 5.0 – Zadbaj o dobrostan!
Moduł 6.0 – Efektywny rozród to większy zysk
Moduł 7.0 – Praca hodowlana w stadzie
Moduł 8.0 – Ekonomika produkcji mleka
Moduł 9.0 – Jak produkować tanio?
Moduł 10.0 – Znaczenie serwisu urządzeń, zbiorników i cystern
Moduł EXTRA – Podsumowanie Akademii Młodego Hodowcy

Na uczestników Akademii czekają warsztaty terenowe i wykłady, w trakcie których organizatorzy deklarują chęć przekazania mnóstwa przydanej wiedzy. Jak wspominaliśmy, na razie odbyło się pierwsze spotkanie zaplanowanego cyklu. Młodzi hodowcy zapoznali się, poznali prowadzących, a przede wszystkim zakres materiału i tematy kolejnych modułów. 

Uczestnicy pierwszego spotkania w ramach Akademii Młodego Hodowcy w Węgrowie

Nadchodzące wydarzenia