Zanieczyszczone powietrze szkodzi cielętom

Cielęta przebywające w pomieszczeniach o wysokim stężeniu pyłu zawieszonego narażone są na zapalenia płuc – informuje portal veeteelt.nl, powołując się na wyniki badań lekarzy weterynarii z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Dairy Science.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: veetelt.nl

We wspomnianych badaniach wykazano, że w cielętnikach, w których powietrze zwierało wyższe stężenia bardzo małych cząstek stałych młode zwierzęta zapadały ​​trzynaście razy częściej na zapalenia płuc niż cielęta przebywające w pomieszczeniach o czystym powietrzu. Naukowcy określili stężenia pyłu zawieszonego w cielętnikach w 24 fermach mlecznych i w 23 obiektach z bydłem mięsnym. W toku doświadczenia przyjrzano się frakcjom pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Stężenia pyłu zawieszonego w cielętnikach okazały się od 100 do 500 razy niższe niż w chlewniach i kurnikach.

Spadek odporności

Stwierdzono, że pył zawieszony w cielętnikach zawiera wysoki poziom tzw. endotoksyn (ściany bakterii Gram-ujemnych). Ponadto cząstki stałe hamują mechanizm oczyszczania dróg oddechowych, którego elementem jest  śluz rzęskowy, uczestniczący w usuwaniu drobnoustrojów. Obecność cząstek stałych w powietrzu hamuje również funkcjonowanie białych krwinek, które odpowiadają za układ odpornościowy. W opinii naukowców, zanieczyszczone powietrze pyłem zawieszonym sprzyja rozwojowi zapalenia płuc u cieląt.

Nadchodzące wydarzenia