Rada Hodowlana dyskutowała o zmianach w indeksach selekcyjnych

W dniach 23–24 stycznia 2023 r. w Warszawie obradowała Rada Hodowlana Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tematy poruszone podczas spotkania były bardzo ważne dla polskiej hodowli bydła ras mlecznych – zwłaszcza zagadnienia, które dotyczyły planowanych zmian w indeksach selekcyjnych dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, czyli indeksu PF (Produkcja i Funkcjonalność) oraz IE (Indeks Ekonomiczny). Zmiany czy aktualizacje indeksów selekcyjnych to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego wymagają wielu analiz i konsultacji, zwłaszcza z hodowcami. Nie możemy zapomnieć, że aby indeksy selekcyjne były chętnie użytkowane przez odbiorców, muszą odpowiadać ich potrzebom. Dlatego posiedzenie Rady Hodowlanej zainaugurowało rozpoczęcie prac, które – mamy nadzieję – zakończą się dużym sukcesem w 2024 roku. Wówczas będziemy mogli oferować hodowcom nowe lub zaktualizowane narzędzia w ich pracy hodowlanej.

tekst: Agnieszka Nowosielska

Podczas posiedzenia zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Analiza trendów genetycznych w populacji bydła rasy PHF.
  • Analiza indeksów syntetycznych użytkowanych w innych krajach.
  • Synteza oceny wartości hodowlanej dla „nowych cech” w Polsce.
  • Strategia wdrożenia zmian w indeksach selekcyjnych dla rasy PHF.

Członkowie Rady Hodowlanej jednogłośnie zaakceptowali potrzebę zmian w indeksach i dali zielone światło do rozpoczęcia dalszych prac. Zarekomendowali również sędziego na XXX Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu i zatwierdzili propozycję aktualizacji regulaminów oceny typu i budowy.

Podczas intensywnych obrad odbyła się merytoryczna dyskusja. Członkowie Rady Hodowlanej podsumowali, że było to przełomowe posiedzenie, które przejdzie do historii. Poważne zmiany indeksów selekcyjnych odbywają się co kilka lat i nakreślają przyszłość hodowli. 

Nadchodzące wydarzenia