Federacja przyjazna pracownikom

Tylko nieliczne firmy i organizacje w Polsce mogą poszczycić się certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Grono wyróżnionych po raz drugi tym szczególnym tytułem jest jeszcze bardziej elitarne. Należy do niego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie.

Tekst: Mateusz Uciński

na zdjęciu: Delegacja PFHBiPM wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą i przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą

Już po raz dziesiąty komisja certyfikacyjna wyłoniła laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

W tym roku pamiątkowa statuetka i certyfikat już po raz drugi w historii trafiły do Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka, co jest ogromnym wyróżnieniem i pokazuje niebagatelny wkład organizacji w budowanie efektywnego i – co ważniejsze – przyjaznego miejsca pracy. Zwłaszcza, że w historii tego konkursu tylko 11 firm po raz drugi zdobyło to zaszczytne miano. Pamiętajmy przy tym, że PFHBiPM zatrudnia w całej Polsce ponad 1000 osób, co pokazuje, na jaką skalę dba o potrzeby i prawa pracowników.

Uroczystość wręczenia statuetek i certyfikatów odbyła się 26 lutego w Pałacu Prezydenckim, a jej gospodarzami byli prezydent RP Andrzej Duda i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Obydwaj panowie powitali zgromadzonych gości, podkreślając, że wszyscy laureaci konkursu stanowią elitę polskich przedsiębiorców. Prezydent RP w swoim przemówieniu wspomniał śp. Lecha Kaczyńskiego, głowę państwa polskiego w latach 2005–2010, który jako pierwszy w 2008 roku objął honorowym patronatem wyżej wspomniany konkurs. Andrzej Duda zauważył również, że odznaczone firmy są gwarantami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która zapewnia swoim obywatelom prawo do godnej i uczciwej pracy. Jego zdaniem takie działania przyczyniają się do budowania nowoczesnego państwa, a przestrzeganie prawa pracy jest niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju Polski. W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, cytując papieża Jana Pawła II, który powiedział kiedyś znamienne słowa – że praca nie może być towarem.

Zaszczytne wyróżnienie w imieniu PFHBiPM z rąk prowadzących uroczystość odebrał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, któremu podczas gali towarzyszyli dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Federacji Halina Kapuścińska oraz jej zastępczyni Ewa Koralewska.

Tytuł „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” jest wielką nobilitacją. Pokazuje jednocześnie, że niezależnie od tego, co dzieje się na rynku i jak toczą się koleje losu, to dla PFHBiPM najważniejsi po hodowcach byli i pozostaną jej pracownicy, którzy stanowią największy kapitał dla dobrze funkcjonującej i rozwijającej się firmy.

Nadchodzące wydarzenia