Optymalna długość okresu zasuszenia wspomaga produkcję mleka

Każda krowa mleczna ma optymalną długość okresu zasuszenia, która maksymalizuje jej oczekiwaną rentowność podczas wielu laktacji, zauważa profesor Albert De Vries z Wydziału Nauk o Zwierzętach z University of Florida , ale rolnicy nie są w stanie dokładnie tego określić bez niezawodnego narzędzia.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Global

Profesor De Vries, jego doktorantka Pornpamol Pattamanont i inni koledzy stworzyli zestaw równań opartych na modelach matematycznych wykorzystujących dane z tysięcy krów i opublikowali wyniki swoich badań w styczniowym wydaniu Journal of Dairy Science. Równania te pozwalają przewidzieć, ile mleka, tłuszczu lub białka krowa traci w następnej laktacji na podstawie długości jej okresu zasuszenia. Korzystając z tych wyliczeń, naukowcy pracują nad stworzeniem narzędzia ekonomicznego, które maksymalizuje rentowność, uwzględniając równocześnie wpływ długości okresu zasuszenia na reprodukcję, ceny mleka, ceny paszy i inne czynniki związane z hodowlą bydła mlecznego.

Model stworzony przez De Vries i Pattamanont opiera się na danych z gospodarstw rolnych z całych Stanów Zjednoczonych w latach 2014 i 2015. Ale chociaż jest to odpowiednio duża ilość danych, należało wykluczyć czynniki zakłócające (wykraczające poza długość okresu zasuszenia, które mogłyby wyjaśnić różnice w ilościach mleka, tłuszczu i białka), aby ostatecznie naukowcy byli przekonani, że różnice są wynikiem różnic tylko w długości okresu zasuszenia.

Prof. De Vries wyjaśnia, iż zdarzały się na przykład przypadki, w których krowy zasuszały się wcześnie i przez to miały długi okres zasuszenia, a częstą przyczyną tego stanu było zapalenie wymienia, dlatego w każdym przypadku wczesnego zasuszenia sprawdzano liczbę komórek somatycznych i jeśli była zbyt wysoka, dane od takich krów były usuwane. Innym czynnikiem zakłócającym jest pora roku, w której występuje ciąża, ponieważ stres cieplny skraca jej długość. Tak więc w przypadku ciąż w okresie letnim naukowcy musieli ustalić, czy mniejsza produkcja mleka w kolejnej laktacji była spowodowana samym stresem cieplnym, czy też długością okresu zasuszenia.

Naukowcy, zwracali także uwagę, iż mogą również występować zakłócenia w postaci różnych danych w jednym konkretnym gospodarstwie lub w określonym badaniu. Nie ma znaczenia przyczyna, ale jeśli wystąpił nieprawidłowy zestaw danych, został on usunięty z puli informacji. Ponadto model musiał uwzględniać fakt, że bliźnięta skutkują dłuższym okresem zasuszenia (porody bliźniacze zwykle mają miejsce wcześniej, dlatego rolnicy często są ostrożni i wcześnie zasuszają krowy).

– Potrzebowaliśmy 3 różnych równań, które się łączą. – zaznacza Albert De Vries. – Pierwszy segment danych jest prosty – w przypadku okresu zasuszenia poniżej 45 dni widać mniej mleka, białka i tłuszczu w następnej laktacji. Od 45 do 80 dni występują wahania, a po 80 dniach generalnie nie ma dodatkowych korzyści związanych z produkcją mleka.

Miejmy nadzieję, że kiedy narzędzie ekonomiczne budowane przez De Vries i Pattamanont w oparciu o ich równania zostanie kiedyś skomercjalizowane, rolnik wprowadzi dane dotyczące liczby laktacji i dni zasuszenia dla konkretnej krowy. Dane te zostaną połączone z innymi danymi tej krowy z cyfrowych rejestrów produkcji mleka w gospodarstwie, a rolnik otrzyma zalecenie, w którym dniu przestać ją doić, aby uzyskać jak największe korzyści.

De Vries twierdzi, że dokładność modelu można w przyszłości zwiększyć, dodając więcej danych dotyczących krów, np. o kosztach paszy, a także przewidywanej przyszłej cenie mleka. Informacje na temat kondycji ciała również mogą być przydatne, ale generalnie nie są one śledzone w gospodarstwach. Uczony zauważa, że ​​niektórym rolnikom może być trochę trudno uwierzyć w zalecenia modelu.

Powiedzmy, że masz wysokowydajną krowę, a nasz model wskazuje, że należy ją zasuszyć, gdy jest w siódmym miesiącu ciąży, aby uzyskać większą produkcję mleka w następnej laktacji. – opowiada De Vries. – Myślę również, że niektórzy, którzy będą korzystać z tego narzędzia, dla ułatwienia zarządzania, zamiast zasuszać je indywidualnie, mogą zgrupować podobne krowy w rozłożone w czasie grupy zasuszania trwające 50, 60 lub 70 dni.

Profesor wraz ze współpracownikami z Colorado State University, pracują również nad narzędziem do określenia, kiedy krowa powinna zajść w ciążę po ostatnim wycieleniu i jakiego rodzaju nasienia najlepiej użyć. Naukowcy mają nadzieję, że wszystkie te narzędzia pomogą rolnikom dostosować i dostroić zarządzanie poszczególnymi krowami, aby uzyskać lepsze wyniki na poziomie gospodarstwa i utrzymywanego stada.

Nadchodzące wydarzenia