Obradował zarząd Wielkopolskiego Związku

22 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Miejscem spotkania była kraina mlekiem płynąca, czyli powiat krotoszyński. Obradowano w sali konferencyjnej budynku administracyjno-laboratoryjnego PFHBiPM w Kobiernie, gdzie swoją siedzibę ma również związek wielkopolskich hodowców.
W spotkaniu uczestniczyli prezydent Leszek Hądzlik, będący również członkiem zarządu WZHiPB, dyrektorzy PFHBiPM Stanisław Kautz i Mieczysław Klupczyński oraz zaproszeni goście i dyrekcja Regionu Oceny Poznań PFHBiPM.

Tekst i zdjęcie: Paweł Reszel, WZHiPB w Poznaniu

Posiedzenie otworzył prezes zarządu Przemysław Jagła. Rozpoczął je wykład przedstawiciela Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Krotoszynie. Elżbieta Bień-Krzyśków obszernie przedstawiła zasady działania i szczegóły dotyczące programu zwalczania chorób IBR/IPV oraz BVD MD.

Jednym z głównych punktów spotkania było podsumowanie minionego roku, przedstawienie najważniejszych wydarzeń, bilansu i sprawozdań finansowych. Aktualną sytuację finansową związku przedstawił dyrektor biura WZHiPB Mariusz Chrobot. Omówiono także bieżącą działalność, plan wystaw bydła, w tym wystawę orgaznizowaną w Pudliszkach 8 lipca br., a także powołano zastępcę dyrektora biura związku, którym został Paweł Reszel, długoletni pracownik PFHBiPM RO Poznań.

Nadchodzące wydarzenia