Spotkanie hodowców w Strzelcach Wielkich

Tekst i zdjęcie: Paweł Reszel, PFHBiPM, RO Poznań

Spotkanie członków Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła Piaski, należącego do struktur Wielkopolskiego Związku Hodowców I Producentów Bydła, odbyło się w Strzelcach Wielkich. Prezesem Koła jest Rafał Andrzejewski.

Spotkanie członków GKHiPB oparte było przede wszystkim na cyklu szkoleń z wielu działów produkcji mleka. Na początku prezes podsumował działalność Koła Hodowców w minionym roku oraz przedstawił sprawozdanie finansowe. Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik w asyście prezesa Koła oraz dyrektora Regionu Oceny Poznań Mariusza Chrobota wręczył Januszowi Urbaniakowi i Hieronimowi Pazole Złote Honorowe Odznaki PFHBiPM, w uznaniu zasług na rzecz hodowli i Związku.

Podczas spotkania prezydent Leszek Hądzlik szczegółowo omówił wszystkie sprawy związane z sytuacją w PFHBiPM. Głos zabrał również dyrektor Mariusz Chrobot, który podsumował 2017 r. w działalności Regionu Oceny Poznań.

Nadchodzące wydarzenia