Ocena i hodowla na najwyższym poziomie

Tekst: Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Ponad 800 tysięcy krów było w styczniu br. pod oceną wartości użytkowej bydła mlecznego prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Bydło objęte oceną znajdowało się w 20 020 oborach. Ten rekordowy wynik – liczby krów pod oceną – został osiągnięty nieprzypadkowo. Ogromne zaufanie, jakim obdarzają hodowcy bydła i producenci mleka wysokiej jakości usługi Polskiej Federacji, przełożyło się na wzrost liczby ocenianego bydła. Dzięki temu po raz pierwszy w historii liczba krów będących pod OWUB przekroczyła 800 tysięcy. Nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu, gdyby nie ciągłe podnoszenie jakości naszych usług i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla hodowców bydła i producentów mleka.

Od lat kierunek naszych działań i nasz rozwój wyznaczają oczekiwania hodowców. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, analizujemy bieżącą sytuację na rynku mleka, współpracujemy z partnerami zagranicznymi, testujemy nowe rozwiązania i opracowujemy autorskie programy – wszystko po to, aby przekazać w Wasze ręce niezbędne narzędzia do prowadzenia hodowli i jej rozwoju. Hodowla i chów bydła mlecznego są trudną dziedziną. Od początku nasz rozwój warunkują doświadczenie, wysoka jakość usług oraz innowacyjność. Gwarantujemy fachową wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt, ponadto jesteśmy otwarci na oczekiwania hodowców, a także ścisłą z nimi współpracę. Naszym klientom zapewniamy fachowe doradztwo, konsultacje oraz indywidualne i kompleksowe podejście do każdego stada. Potwierdzeniem słuszności obranego przez nas kierunku jest stale rosnąca liczba hodowców korzystających z naszej oferty, a partnerskie relacje niejednokrotnie budują wieloletnią owocną współpracę.

Często nie zastanawiamy się nad tym, od czego zaczynaliśmy, tylko patrzymy w przyszłość. Musimy podejmować nowe wyzwania, ale warto także spojrzeć na minione lata, bo historia jest nauczycielką życia.

Przez lata znakomicie wykorzystujemy szansę na bycie krajem liczącym się na świecie w hodowli bydła mlecznego i w produkcji mleka. Niewiele brakuje, żebyśmy w końcu weszli na europejskie podium. Mając na uwadze uwarunkowania naturalne i historyczne sektora mleczarskiego, uważam, że w najbliższym czasie powinniśmy je zdobyć.

Już jesteśmy znakomici w tym, co robimy. Żeby podnosić produkcję i rozwijać hodowlę, potrzebne są najnowsze technologie. Te już mamy, dlatego gorąco wierzę, że będziemy mocno konkurowali z najlepszymi na świecie.

Jestem dumny, że znów my, hodowcy zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Analizując informacje z oceny, widać wyraźnie, że cele, jakie sobie postawiliśmy przed laty, są skrzętnie realizowane. Mam ogromną satysfakcję z tego powodu i wiem, że z tej drogi nie możemy już zawrócić.

W imieniu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka gratuluję hodowcom osiągniętych wyników i życzę, aby ten rok oraz lata następne były dla nas wszystkich pomyślne i obfitowały w coraz lepsze rezultaty hodowlane, produkcyjne i ekonomiczne.

Nadchodzące wydarzenia