Mleczna Gala w nowej odsłonie

Federacja po raz kolejny doceniła najlepszych polskich hodowców, zarówno tych posiadających małe stada, jak i potentatów w produkcji mleka. Po raz pierwszy przyznano nagrody nie tylko za wysokie wydajności, ale także za rozwój hodowlany w posiadanych stadach.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Już po raz szósty najlepsi hodowcy z naszego kraju spotkali się na Mlecznej Gali, aby zostać docenionymi i nagrodzonymi za fantastyczne wyniki produkcyjne. Tym razem na uczestników uroczystości czekały dwie niespodzianki. Po pierwsze, impreza zmieniła swoją formułę, i na gości przybywających do hotelu Windsor w Jachrance czekała nie tylko tytułowa gala, ale także wydany z tej okazji bankiet. Kolejną nowością były dwie nowe kategorie dotyczące pokroju i genetyki w utrzymywanych stadach, świadczące w dobitny sposób o rozwoju rodzimej hodowli.

Mleczna Gala 2019 została objęta honorowymi patronatami premiera RP Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Prowadzącą uroczystość była Marta Manowska, znana z programu „Rolnik szuka żony”.

Zgromadzonych gości powitał prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, który serdecznie pogratulował doskonałych wyników. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w realizacji ambitnych planów nie przeszkodziły hodowcom występujące w ubiegłym roku gwałtowne zjawiska atmosferyczne, panująca dotkliwa susza i problemy z zapewnieniem wysokiej jakości bazy paszowej. Zdaniem prezydenta PFHBiPM to może świadczyć tylko o tym, że polscy producenci mleka przejawiają prawdziwą, niekłamaną pasję do tego, co robią. To właśnie ona stanowi wspólny mianownik zebranych na gali hodowców i wyzwala w nich entuzjazm potrzebny do skutecznego działania i realizacji wyznaczonych celów. Leszek Hądzlik wskazał, że w 2018 roku w 20 896 stadach będących pod kontrolą użytkowości ocenianych było przeciętnie 813 901 zwierząt, a uzyskane parametry od ocenianej krowy wynosiły: 8298 kg mleka, 334 kg tłuszczu (przy zawartości 4,03%) oraz 281 kg białka (przy zawartości 3,39%). Oznacza to wzrost przeciętnej wydajności w stosunku do poprzedniego roku o 148 kg, przy jednoczesnym wzroście populacji aktywnej o blisko 24 000 sztuk. W ubiegłym roku stan krów wpisanych do ksiąg bydła hodowlanego wyniósł 734 746 sztuk. Wyniki te napawają optymizmem i świadczą o stałym rozwoju polskiej hodowli oraz o sukcesywnym podnoszeniu wartości hodowlanej utrzymywanych krów.

– Cieszy mnie też fakt, że do Waszego sukcesu przyłożyliśmy się również my, jako Federacja – akcentował prezydent. – Dowodem tego są Państwa wypowiedzi potwierdzające, jak ważne i istotne w nowoczesnym oraz skutecznym prowadzeniu hodowli są narzędzia dostarczane przez Federację, zaczynając od podstawowych raportów wynikowych, a kończąc na zaawansowanych autorskich programach wspomagających zarządzanie stadem. To również znak dla nas, że idziemy w dobrym kierunku. Wszystkie podejmowane decyzje dotyczące rozwoju, uruchamiania nowych usług czy wdrażania innowacyjnych rozwiązań podyktowane są bowiem Waszymi potrzebami i oczekiwaniami.

W ostatnim czasie skupiliśmy swoje wysiłki i uwagę na realizacji i doskonaleniu projektów wspierających zarządzanie stadem i produkcję mleka. Poszerzyliśmy naszą ofertę o ocenę wskaźników produkcyjnych oraz oznaczanie dodatkowych parametrów z mleka. Uruchomiliśmy i poszerzyliśmy zakres indywidualnego doradztwa zootechnicznego, wprowadzając opcję kompleksowej opieki nad stadem sprawowanej przez wysokiej jakości specjalistów. Nasi niezależni i świetnie wyszkoleni doradcy żywieniowi świadczą usługi z zakresu żywienia bydła oraz analizy ekonomicznej stosowanego systemu żywienia.

Zanim nastąpiła uroczystość wręczania nagród najlepszym polskim hodowcom, prezydenci Federacji odznaczyli Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM pana Andrzeja Babuchowskiego – prezesa Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego.

Laureaci kategorii Genetyka:

Najważniejszym momentem Mlecznej Gali 2019 było uhonorowanie jej laureatów, którzy otrzymali pamiątkową Kryształową Kankę oraz nagrody rzeczowe, a zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach odebrali także vouchery na realizację usługi badania cielności z próbek mleka lub na możliwość wykonania oceny genomowej, wymiennie z oceną pokroju. W tym roku nagrody przyznano w siedmiu kategoriach pod względem rekordowych wydajności w odniesieniu do wielkości stad, w ośmiu kategoriach pod względem wydajności od krów w poszczególnych rasach oraz w dwóch nowych kategoriach – genetyka i pokrój. Zostały one wręczone przez prezydentów PFHBiPM: Leszka Hądzlika, Krzysztofa Banacha i Andrzeja Steckiewicza, oraz przez zastępcę dyrektora PFHBiPM Ewę Kłębukowską i dyrektor ds. hodowli Agnieszkę Nowosielską. Pamiątkowymi grawertonami uhonorowano także podmioty mleczarskie współpracujące z Federacją.

Uroczystość zakończył występ Joanny Konrad – laureatki głównej nagrody konkursu Debiuty na XLIX Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Po występie na laureatów i gości Mlecznej Gali czekały bankiet i zabawa do białego rana. 

Nadchodzące wydarzenia