Krowa poszukiwana, czyli o wyszukiwarce w SOL

Stado OnLine gromadzi wiele danych na temat zwierząt będących w stadzie. Ważne jest, aby móc je szybko odnaleźć.

tekst i zdjęcia: Joanna Kwaśniewska

Znajdź zwierzę
Tytułowy przycisk znajduje się na pulpicie i oznaczony jest symbolem „lupki” (ryc. 1). Dzięki tej funkcji można w łatwy sposób znaleźć konkretne zwierzę. Każdy hodowca ma inne przyzwyczajenia co do identyfikacji zwierząt – część używa numerów kolczykowych (a ściślej – czterech „największych” cyfr na kolczyku), inni tylko numerów oborowych, a pozostali operują nazwami. W związku z tym w programie SOL mamy kilka opcji: można wyszukać zwierzę po jego numerze kolczykowym, oborowym lub po nazwie. Co istotne, wystarczy podać fragment numeru (np. końcówkę kolczyka) lub nazwy. Po kliknięciu przycisku „Wyszukaj” program wyświetli listę wszystkich zwierząt, które mają w swoich identyfikatorach wpisany przez użytkownika ciąg cyfr, liter lub ich kombinacji (w nazwie także mogą wystąpić liczby). Warto zwracać uwagę na wybór przeszukiwanego numeru – program może sprawdzać tylko numery kolczykowe, oborowe lub oba naraz. Jedną z tych opcji wybiera się w samej wyszukiwarce, obok pól do podawania numerów. W ustawieniach aplikacji SOL (zakładka „Gospodarstwo” -> „Ustawienia SOL”) można podać preferowany numer, tak aby program zawsze przeszukiwał np. tylko te oborowe.

Krowa czy jałówka?
Wyszukując zwierzę, nie musimy pamiętać, czy jest to krowa, czy jałówka – jeżeli pole „Rodzaj zwierzęcia” pozostanie nieuzupełnione, to program przeszuka wszystkie zwierzęta. Na liście wyników wyszukiwania znajduje się kolumna, która informuje o tym, jaki to jest rodzaj zwierzęcia. Dodatkowo SOL wyświetla nazwę miejsca, w którym przebywa zwierzę (nazwę lokalizacji, którą użytkownik przyporządkował w SOL, numer stada IRZ oraz numer obory Symlek).

Z archiwum SOL
Zdarza się, że potrzebujemy sprawdzić dane zwierząt już ubyłych ze stada – aby je znaleźć, wystarczy w wyszukiwarce, w polu „Archiwalne”, zaznaczyć „Tak”. Program wyświetli zwierzęta, ale należy pamiętać, że lista nie obejmuje wszystkich sztuk, które kiedykolwiek ubyły z naszego gospodarstwa w trakcie prowadzenia oceny. Na wykazie znajdą się te, które ubyły z obory od momentu włączenia programu SOL.

Wyszukiwarki na wykazach
Warto zaznaczyć, że wyszukiwarka jest „podpięta” pod każdą listę w programie. Przykładowo: wchodzimy na wykaz „Ostatni próbny dój” i wpisujemy w wyszukiwarkę numer krowy – na liście wyświetli się tylko jeden wiersz z wynikami doju dla tej konkretnej sztuki. Część list ma nieco rozszerzone wyszukiwarki, umożliwiające wyszukanie zwierząt wg statusu produkcyjnego lub reprodukcyjnego (np. w ten sposób są odfiltrowane listy zwierząt, do których wchodzimy za pomocą klikania w poszczególne części kolorowych diagramów kołowych, znajdujących się na pulpicie). Należy pamiętać, że w wielu miejscach programu wyszukiwarka może być „zwinięta” (nie jest widoczna od razu po wejściu do danej funkcji) – wystarczy wtedy kliknąć na strzałkę znajdującą się po prawej stronie lub w sam napis „Warunki wyszukiwania” (ryc. 2a).

Przydatna sztuczka
Bardzo często się zdarza, że potrzebujemy znaleźć kilka konkretnych zwierząt – np. przy rejestracji wyniku badania na cielność. W tym celu możemy wykorzystać małe narzędzie, znajdujące się w każdej przeglądarce internetowej. Zakładamy, że mamy do wyszukania zwierzęta o następujących numerach: 1111, 2222, 3333, 4444. Pierwszym krokiem jest jednoczesne naciśnięcie klawiszy CTRL oraz F. Pojawi się małe okienko do wpisania poszukiwanego ciągu znaków – jego umiejscowienie może być różne w zależności od przeglądarki (ryc. 2b). Wpisujemy tam „1111” i klikamy ENTER. Lista zostanie przesunięta do miejsca, w którym jest zwierzę o tym numerze – można je zaznaczyć. Teraz wpisujemy w małe okienko kolejny numer – „2222”, i naciskamy ENTER. Lista znów zostanie przewinięta, i powtarzamy zaznaczanie. Tak robimy, aż wybierzemy zwierzęta, którym chcemy zarejestrować wynik badania na cielność. Przewijamy listę na górę, tam gdzie znajdują się licznik oraz niebieskie przyciski – widzimy, ile zwierząt zostało zaznaczonych, a z menu obok można wybrać zdarzenie (ryc. 2c). 

Więcej informacji na temat programu SOL można znaleźć na stornie www.stadoonline.pl oraz uzyskać pod numerem telefonu 22 290 00 92.

Nadchodzące wydarzenia