Wszystko, co musisz wiedzieć o cielakach w programie SOL

Program do zarządzania stadem bydła Stado OnLine gromadzi informacje na temat nie tylko krów, które brały udział w ostatnim próbnym doju, ale także na temat innych zwierząt, które przypisane są do danego gospodarstwa. Wśród nich znajdują się jałówki i buhajki – czyli tzw. młodzież.

tekst: Izabela Jannasz

Idzie nowe – „Przesłano Ci zwierzęta”

Po założeniu konta w programie SOL jedną z pierwszych czynności, jaką należy podjąć po pierwszym zalogowaniu się do gospodarstwa, jest tzw. przyjęcie młodzieży. Na pulpicie, po prawej stronie, w sekcji Alarmy, znajduje się wtedy żółty kafelek z napisem „Przesłano Ci zwierzęta”. Po wejściu w niego pokazuje się lista zwierząt – buhajków i jałówek, które w systemie PFHBiPM są przypisane do numeru, jaki gospodarstwo ma nadane w federacyjnym systemie informatycznym. Dlatego też zalecamy, aby nie przyjmować mechanicznie wszystkich zwierząt widocznych na liście do gospodarstwa, ponieważ w zbiorze młodzieży mogą występować także sztuki, które już dawno nie należą do stada, a mimo to są cały czas do niego przypisane według systemu PFHBiPM.

Aby przyjąć zwierzę, należy kliknąć kwadracik z lewej strony numeru kolczykowego i postawić w ten sposób przy nim „ptaszek” (zielona strzałka). Zaznaczone tak zwierzęta można przyjąć do gospodarstwa. Oczywiście, jeśli cała lista jest poprawna, nie musimy klikać pojedynczo w każde zwierzę – wtedy wystarczy kliknąć niebieski przycisk z ikoną zaznaczonego check boxu (pomarańczowa strzałka) i wybrać opcję „Zaznacz wszystko”. Następnie należy kliknąć przycisk znajdujący się nad listą „Przyjmij zaznaczone”, i gotowe – wybrane zwierzęta są już w gospodarstwie.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w omawianym formularzu, w warunkach wyboru ponad polami do wypełnienia, znajdują się dwa tzw. radio buttony – „Przesłane w bazie startowej” oraz „Przybyłe z innego gospodarstwa”. Obok nich, w czerwonym prostokącie, wyświetla się liczba sztuk, która przybyła z odpowiedniego miejsca (czerwona ramka). Pierwszy z nich obejmuje tylko zwierzęta, które przyszły do danego gospodarstwa z federacyjnego systemu (np. gdy zostały wpisane na próbnym doju bezpośrednio przez zootechnika na urządzenie), natomiast drugi informuje o zwierzętach, które przyszły z innego zarejestrowanego w SOL-u gospodarstwa (np. w transakcji sprzedaży pomiędzy gospodarstwami; co ważne: aby takie zwierzę znalazło się w przesłanych zwierzętach, poprzedni właściciel musi ubyć je ze swojego gospodarstwa SOL).

„Łoj córciu, córciu! Już ty panienką długo nie będziesz” – czyli kiedy jałówka staje się krową…
Według programu SOL jałówka staje się krową wraz z momentem wycielenia. Po odnotowaniu w jej KJK zdarzenia wycielenia zwierzę automatycznie zmienia kategorię. Równocześnie zmienia się wygląd KJK – dochodzą dodatkowe zakładki, a także opcje w ich obrębie. Pojawia się m.in. zakładka „Wycielenia”, „Potomstwo” czy „Próby”. Zmienia się także schematyczny rysunek zwierzęcia (jeśli ktoś nie ma wstawionego zdjęcia) – co na pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia.

Ryc. 1. Przesłano Ci zwierzęta

A buhajek buhajem…

W przypadku osobników płci męskiej zmiana rodzaju zwierzęcia już nie jest tak samoczynna. Według programu kategorię buhaj można nadać wszystkim buhajkom po ukończeniu dwunastego miesiąca życia za pomocą narzędzia przeklasowania buhajka. Na wykazie Buhajów i Buhajków (przycisk dostępny na pulpicie programu nad kafelkiem „Znajdź zwierzę”) znajduje się lista wszystkich samców obecnych w gospodarstwie wraz z ich wiekiem. Dla wszystkich sztuk, których wiek wynosi co najmniej dwanaście miesięcy, wystarczy kliknąć niebieski kwadracik z trzema kropkami z lewej strony numeru kolczykowego i opcję „Przeklasowanie buhajka”. Po pomyślnym przeklasowaniu w prawym dolnym rogu pojawi się niebieski dymek z informacją o poprawnie wykonanej operacji.

Drugim sposobem na przeklasowanie buhajka jest dodanie go do rozrodu za pomocą opcji o takiej samej nazwie, dostępnej na samym końcu w zakładce „Rozród”. W tej formatce wystarczy wpisać numer kolczykowy samca, po odkliknięciu nazwa powinna uzupełnić się automatycznie. Dodając do rozrodu buhaja, który faktycznie jest na stanie w gospodarstwie, jako rodzaj buhaja kryjącego wybieramy z rozwijanej listy żywe zwierzę.

Ryc. 2. Przeklasowanie buhajka na buhaja

Karty cieląt do uzupełnienia

Po zarejestrowaniu wycielenia dla samicy w gospodarstwie SOL zakładana jest „Karta cielęcia”, która nie zawiera żadnych danych. Do niedawna komunikat o nieuzupełnionych kartach cieląt wyświetlał się na pulpicie programu, w sekcji Alarmy. Służył on jako przypomnienie o rejestracji cieląt. Jednakże od pewnego czasu nie spotkamy go tam, w związku z tym program nie sygnalizuje już o konieczności uzupełnienia kart cieląt.

Aby dostać się do wyżej wspomnianych kart – czyli listy wszystkich urodzonych cielaków w gospodarstwie, które nie mają nadanego numeru kolczykowego – należy wybrać z menu zakładkę „Dokumenty” i kliknąć w ostatnią opcję „Karty cieląt do uzupełnienia”.

Ryc. 3. Karty cieląt do uzupełnienia

Pojawi się wtedy lista jałówek i buhajków wraz z ich matkami, datami wycieleń i statusem karty. Domyślnie w warunkach wyszukiwania zaznaczony jest status „oczekująca” (czerwona elipsa) – status ten można usunąć z warunków wyszukiwań, dzięki czemu na liście pokażą się także cielaki, których karty zostały odrzucone (czyli takie cielęta, którym nie zamierzamy nadawać numeru kolczykowego).

Warto wspomnieć, że numer kolczykowy cielaka można nadać tuż po wycieleniu matki w SOL-u. Po rejestracji zdarzenia wycielenia program zawsze pyta, czy chcesz zarejestrować cielę teraz, później czy od razu odrzucić rejestrację.

Numer kolczykowy można także przypisać do cielaka z poziomu karty jałówki-krowy matki. Wystarczy wejść w zakładkę „Wycielenia”, kliknąć niebieski kwadracik z trzema kropkami przy ostatnim wycieleniu i wybrać opcję „Karty cieląt”. Pokaże się wtedy jedna (lub wiele – jeśli w wycieleniu było więcej cieląt) karta ze statusem „oczekująca”. Wybieramy niebieski kwadracik, a następnie opcję „Rejestruj cielę”.

Parametry dla jałówek

W programie SOL przygotowane zostały specjalne parametry dla jałówek w postaci „okresu badania cielności”, „minimalnego wieku jałówki w latach” oraz „wieku pierwszego krycia”. Każdy z tych parametrów można zmienić w „Ustawieniach kalendarza” w zakładce „Kalendarz”.
Na pulpicie programu widoczny jest wykres kołowy, oddzielny dla krów i jałówek, który informuje o poszczególnych statusach i ich liczbie w każdej grupie samic.

Ryc. 4. Ustawienia parametrów kalendarza dla poszczególnych grup zwierząt

Kwiat młodzieży

Jałówki i buhajki stanowią ważny element stada – są jego przyszłością i nadzieją. Jak każde dziecko, wymagają szczególnej troski i opieki, dlatego też w SOL-u nasza młodzież nie została pominięta, a wręcz wyróżniona szczególnymi dla nich funkcjami. Bo taki właśnie jest SOL – wszechstronny, z miejscem dla każdego zwierzęcia i w każdym wieku.  

Nadchodzące wydarzenia