Program SOL a zasady jego użytkowania

W ostatnim czasie dochodzą nas słuchy o pewnych niejasnościach związanych z użytkowaniem programu SOL. W związku z tym przytaczam garść faktów, które warto znać.

Zdarzenia na Wykazie Zdarzeń a data ostatniej próby

O co chodzi? Do „Wykazu zdarzeń” trafia kilka rodzajów zdarzeń: zasuszenie, wycielenie, pokrycie naturalne, ubycie i przybycie. Hodowca powinien zgłaszać zootechnikowi prowadzącemu próbny dój wszystkie zdarzenia, które miały miejsce po poprzednim próbnym doju, umieszczając je w „Wykazie zdarzeń” (WZ). Jeśli hodowca korzysta z programu SOL, to program ten sam przekazuje odpowiednie informacje zootechnikowi – pod warunkiem, że hodowca je wcześniej do niego wpisał.

Zdarza się jednak, że hodowca zapomni zapisać jedno z takich zdarzeń w SOL-u przed próbnym dojem, np. wycielenie. Kiedy zbliża się następny próbny dój, to się okazuje, że sztuka ta wycieliła się już dawno temu – czyli przed poprzednim próbnym dojem. Wówczas hodowca przeważnie uzupełnia brakujące wycielenie w SOL-u, podając jego faktyczną datę. Problem polega na tym, że informacja o takim zdarzeniu nie zostanie przez program przekazana zootechnikowi, a w rezultacie nie dotrze do FedInfo. Dlaczego? „Wykaz zdarzeń”, o którym była mowa, z założenia jest zbiorem informacji o zdarzeniach, które wystąpiły w stadzie po poprzednim próbnym doju. Dlatego SOL przyjmuje, że wszystko, co ma datę zdarzenia mniejszą niż data poprzedniej próby, zostało już wcześniej przekazane do FedInfo.

Zdjęcie 1. Komunikat o rejestracji zdarzeń sprzed poprzedniej próby

Co zatem zrobić, gdy trafi się nam takie przeterminowane zdarzenie? Najbardziej zalecane jest wskazanie takiego zdarzenia zootechnikowi oceny na próbnym doju, a on najlepiej doradzi, jak postąpić. W przypadku samodzielnego rozwiązania sprawy, radzimy zapisanie zapomnianego zdarzenia z datą ostatniej próby – wtedy SOL umieści je w „Wykazie zdarzeń”, a w konsekwencji w systemie FedInfo.

Dodatkowo wprowadziliśmy komunikat, który ostrzega o konsekwencji zapisania zdarzenia przed datą ostatniej próby – pojawi się on za każdym razem, gdy data jednego ze zdarzeń: zasuszenia, wycielenia, pokrycia naturalnego, ubycia i przybycia, będzie mniejsza niż data ostatniego próbnego doju. SOL nie blokuje możliwości takiego zapisu, ale informuje, że coś jest nie tak.

A jak już jesteśmy przy „Wykazie zdarzeń” – to wrzućmy na tapetę kolejny temat:

Aktywność programu SOL a rabat

Rabat za aktywność w programie Stado OnLine udzielany jest użytkownikom, którzy do niego wpisują min. 90% zdarzeń. Liczą się te zdarzenia, które zostały wprowadzone do programu w okresie od poprzedniego próbnego doju do dnia poprzedzającego następną próbę.

W metodach oceny A4, A6 i A8 pobierane są przez zootechników zbiorcze próbki mleka ze wszystkich dojów przeprowadzonych w ciągu doby. W praktyce oznacza to, że zazwyczaj próbny udój rozpoczyna się wieczorem pierwszego dnia, a kończy się rano drugiego dnia.

Co ta informacja oznacza dla programu? Otóż to, że próba rozpoczyna się pierwszego dnia, więc wszystkie zdarzenia wpisane w dniu doju wieczornego nie będą naliczały się do rabatu – owszem, pojawią się one na WZ, ale nie zostanie za nie naliczona ulga.

Jeśli więc jesteś aktywnym hodowcą użytkującym program SOL, zadbaj o to, by wszystkie zdarzenia od minionej próby zapisywać w przeddzień przyjazdu zootechnika – da Ci to gwarancję, że wszystkie wprowadzone przez Ciebie zdarzenia zostaną wliczone do ulgi za aktywne korzystanie z programu.

Zdjęcie 2. Potwierdzenie zarejestrowania pokrycia w systemie FedInfo

Rejestracja pokryć a 180 dni

Od 1 lipca 2021 roku został skrócony czas na rejestrację pokryć – zarówno inseminacyjnych, jak i naturalnych – do 180 dni w naszym głównym systemie FedInfo. Razem z tą zmianą została również usunięta możliwość korekty daty zabiegu po wycieleniu. Uczulamy, aby zabiegi inseminacyjne i pokrycia naturalne wpisywać w miarę możliwości na bieżąco. Dzięki temu zostanie zagwarantowane pochodzenie cieląt, które urodzą się z tych pokryć. Gwoli przypomnienia dodam, że wszystkie pokrycia, które są zarejestrowane w FedInfo, mają w SOL-u, w Karcie Jałówki-Krowy, zakładce „Rozród”, w kolumnie Status wpisane „SYM” lub „PTW”. Tuż obok tego zapisu widnieje data potwierdzenia zapisu zdarzenia w systemie FedInfo (choć kolumna nazywa się jeszcze po staremu – „potwierdzenie Symlek”).

Dodatkowym narzędziem, pozwalającym wychwycić wszystkie te pokrycia, które nie zostały zarejestrowane w FedInfo, są dwa kafelki na pulpicie w Alarmach: „Błędne cielności” oraz „Brak pokryć w FedInfo”. Pierwszy z nich zadziała, gdy hodowca rejestruje cielności w programie SOL. Dzięki temu program wskaże wszystkie zarejestrowane pokrycia, które użytkownik oznaczył jako skuteczne (została im przypisana cielność), a które nadal mają status WLA. Ten status oznacza, że pokrycie jest zapisane tylko w SOL-u, a FedInfo „nic o nim nie wie”. W konsekwencji pochodzenie cielaka, który urodzi się z takiego krycia, nie zostanie uznane. Dodatkowym warunkiem, jaki musi spełniać pokrycie, aby znalazło się w Alarmach, jest odpowiednia liczba dni, jaka minęła od pokrycia – czyli w tym przypadku 150. Jeśli program znajdzie takie sztuki, pojawią się one na pulpicie w kafelku „Błędne cielności”. Samice znikną z wykazu, gdy pokrycia te zostaną potwierdzone w FedInfo.

Natomiast drugi kafelek, „Brak pokryć w FedInfo”, wskazuje na wszystkie pokrycia, które nie znalazły się w systemie FedInfo, w związku z tym mają status pokrycia WLA. Kafelek ten stanowi skrót do przejścia do wykazu „Pokryć niepotwierdzonych”. Powiadomienie to ma przewagę nad „Błędnymi cielnościami” o tyle, że wskazuje na wszystkie pokrycia niezarejestrowane w FedInfo, a nie tylko na te, dla których wskazana jest cielność.

Zdjęcie 3. Alarmy o pokryciach niepotwierdzonych na pulpicie programu SOL

Moduł INSEMINATOR a przesyłanie inseminacji

Nie raz i nie dwa zdarzyło się tak, że hodowca pracowicie wpisywał inseminacje do programu, a potem okazało się, że one wcale nie trafiły do FedInfo. W rezultacie urodzone z tych pokryć cielęta nie mają pochodzenia. Co poszło nie tak? „Przecież obiecywali, że ten cały SOL umożliwia rejestrację pokryć”. Zgadza się – SOL pozwala na rejestrację wszystkich pokryć w FedInfo, ale aby to robić samodzielnie, musisz mieć włączony i aktywny moduł INSEMINATOR. Wystarczy wypełnić deklarację korzystania z tego modułu (dostępną na stronie stadoonline.pl w zakładce „Dokumenty”) i przesłać jej skan lub zdjęcie za pomocą formularza na stronie www.stadoonline.pl. Oryginał deklaracji trzeba odesłać do najbliższego oddziału PFHBiPM lub przekazać zootechnikowi na próbnym doju, a następnie trochę poczekać na nadanie loginu i hasła. Potem wystarczy włączyć moduł, uzupełnić dane (od sierpnia pojawiło się jedno okienko do uzupełniania wszystkich danych niezbędnych do włączenia modułu) i voilà! Moduł gotowy do użycia.

Zdjęcie 4. Formatka do wprowadzenia danych umożliwiających włączenie modułu INSEMINATOR

Pomoc SOL-owa a Użytkownicy programu

Jeśli masz jakikolwiek problem z programem Stado OnLine, pamiętaj, że jesteśmy dostępni prawie codziennie (oprócz piątku) od godziny 7 do 20 – i pod telefonem, i na czacie na naszej stronie stadoonline.pl. Kontaktując się przez telefon lub przez czata, uzyskasz szybką pomoc, poprzez rozmowę z naszym SOL-asystentem. Jeśli natomiast nie możesz skontaktować się z SOL-asystentem lub nie masz czasu na rozmowę, to zawsze możesz napisać do nas maila – na stronie stadoonline.pl
– korzystając z zakładki „Kontakt” i wypełnić formularz kontaktowy, lub będąc już w programie SOL, za pomocą zakładki „Pomoc”.

Jesteśmy aktywni także na Facebooku – tam też możesz komentować i pisać posty z prośbą o pomoc, a także z sugestiami co do działania programu, jego ulepszenia i poprawienia. Jakąkolwiek drogę kontaktu z nami wybierzesz – odpowiemy.

Prosimy też o bieżące zgłaszanie problemów – jeśli wiesz, że jakaś sztuka ma niepoprawny numer kolczykowy, niepoprawną datę przybycia czy wycielenia, niezgodne dane programu SOL z tymi w Raporcie Wynikowym. Cokolwiek wymaga skorygowania – nie czekaj, aż ten błąd zacznie sprawiać kłopoty, tylko od razu żądaj jego poprawienia. Pamiętaj, że w wielu przypadkach z upływem czasu niektóre opcje korekty znikają i problem nie jest już tak łatwy do rozwiązania, jak mógłby być. SOL jest stale ulepszany, ale nie jest doskonały. Często nie wiemy o istnieniu problemu, dopóki ktoś z użytkowników nas nie poinformuje o jego występowaniu.

I ostatnia już prośba – jeśli czegoś od nas wymagasz albo oczekujesz, to powiedz nam o tym. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, a przede wszystkim nowe sposoby pomagania Wam, hodowcom. Chcemy, aby SOL działał jak najlepiej, żeby jak najlepiej Wam służył i nie przysparzał problemów – w końcu jest to program dla Was, program przeznaczony do pomagania w zarządzania stadem – Twoim stadem. 

Nadchodzące wydarzenia