Jak to się robi w SOL? Kalendarz hodowcy w programie SOL

Tekst: Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

Planując prace, które muszą być wykonane w stadzie, wpisujemy je zwykle do jakiegoś zeszytu, notatnika lub kalendarza. Problem w tym, że samo zapisanie nie wystarczy. Musimy jeszcze pamiętać, żeby do tego terminarza regularnie zaglądać – a czasem mamy ich kilka. W dodatku drukowany kalendarz ma zawsze ograniczoną pojemność. Może nie być w nim miejsca na zapisanie numerów 10 krów, o których przeniesieniu do innego kojca mamy pamiętać. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie terminy były zapisane w jednym miejscu, a terminarz sam z siebie przypominał nam o zaplanowanych pracach. Program SOL jest dobrym narzędziem do prowadzenia takiego kalendarza.

Dobrze zorganizowana praca w gospodarstwie
Poza pamiętaniem o konieczności wykonania czynności dotyczących konkretnych zwierząt, np. obserwacji rui, trzeba mieć na uwadze prace, które dotyczą całej obory, np. dezynfekcja cielętnika lub wiosenna korekcja racic całego stada. W programie SOL takie prace nazywane są pracami ogólnymi – bo dotyczą ogólnie całego gospodarstwa lub którejś lokalizacji w jego obrębie (obory, kojca), a nie poszczególnych zwierząt.

Aby dodać w programie przypomnienie o konieczności wykonania takiej pracy, należy wejść do zakładki „Kalendarz”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj pracę ogólną”. Wyświetli się prosta formatka, gdzie wpisujemy, czego dotyczy przypomnienie i kiedy ma być wykonana planowana praca (optymalny czas jej wykonania). Można także określić widełki czasowe, podając daty w polach „od–do”. Program przyjmuje wówczas, że pracę należy wykonać w podanym okresie i przez cały ten czas będzie o tym przypominał. Jeżeli „praca ogólna” dotyczy konkretnego obiektu w gospodarstwie, to można go wybrać, klikając na niebieski przycisk „Gospodarstwo” – wyświetli się „drzewko” ze strukturą gospodarstwa.

Jak nie zapominać o zaplanowanych zabiegach?
Innym rodzajem przypomnień są tzw. prace indywidualne – dotyczą one czynności, które mają być wykonane dla konkretnych zwierząt (jednego lub więcej), np. konieczność podania leku lub przeniesienia do innego kojca.

W celu dodania pracy indywidualnej trzeba wejść do zakładki „Kalendarz”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj pracę indywidualną”. Wyświetli się lista zwierząt, na której zaznaczamy te, dla których ma zostać utworzone przypomnienie. Gdy zwierzęta są już zaznaczone, klikamy przycisk „Dodawanie pracy” – pojawi się formatka, gdzie wpisujemy szczegóły pracy (nazwę, termin wykonania itd.). Termin można powiązać z konkretną czynnością (pokryciem/rują, zasuszeniem, oceną kondycji (BCS), zabiegiem, wycieleniem lub przemieszczeniem w gospodarstwie), dzięki czemu przy potwierdzaniu wykonania pracy będzie można od razu zarejestrować jej wykonanie.

Przykładowo – wpisuję przypomnienie o konieczności podania leku na świerzbowca. Po wykonaniu zaplanowanego zabiegu mogę wejść do kalendarza i przy terminie tej pracy kliknąć niebieski kwadracik, a następnie polecenie „Potwierdź wykonanie”. Wyświetli się formatka i przycisk „Zarejestruj”, dzięki któremu zapiszę wykonanie zabiegu, z którym powiązałam termin.

Ustawianie przypomnień SMS
Aby mieć całkowitą pewność, że nie zapomnimy o ważnym terminie, można ustawić przypomnienie SMS. Podczas wpisywania pracy ogólnej czy indywidualnej w formatce znajduje się miejsce, gdzie można wskazać osobę, do której ma być wysłana wiadomość. Jeżeli ta osoba ma przyporządkowany numer telefonu (zakładka „Gospodarstwo”  „Użytkownicy i pracownicy”  „Edycja użytkownika/pracownika” – jest tam pole do przypisania pracownikowi/właścicielowi gospodarstwa numeru telefonu), to po wybraniu jej z listy, numer sam „wskoczy” w odpowiednie pole. Jeśli nie, to można go wpisać „z palca”. Istnieje także możliwość ustawienia, ile godzin wcześniej program ma wysłać wiadomość.

Dobrze zorganizowany terminarz
Od razu po wejściu do programu widać, ile zadań jest zaplanowanych na dziś – prace, które są przewidziane do wykonania dziś, znajdą się w pomarańczowym boksie, na pulpicie:

Kliknięcie wspomnianego boksu wyświetli ekran z dwiema zakładkami. W jednej są prace „Pilne”, czyli takie, które muszą być wykonane dzisiaj, bo jest to jedyny możliwy termin ich wykonania. W zakładce „Pozostałe” wyświetlane są te prace, dla których dzisiejszy dzień jest jednym z możliwych terminów (tj. mieści się w widełkach czasowych określonych dla tej pracy).

Dobrze zorganizowany kalendarz to w pracy hodowcy niezbędny element – bez zapisywania ważnych terminów łatwo się pogubić. Kalendarz programu SOL umożliwia użytkownikowi wpisywanie informacji o zaplanowanych czynnościach i skutecznie o nich przypomina. Jeśli trzeba, to nawet SMS-em.

Opisane powyżej planowanie prac ogólnych i indywidualnych nie wyczerpuje możliwości Kalendarza programu SOL. O innych jego użytecznych funkcjach napiszemy w kolejnym artykule z cyklu „Jak to się robi w SOL?”

[vls_gf_album id=”127″]

Nadchodzące wydarzenia