Czym jest PFHB24?

Już niebawem będzie można korzystać z nowej aplikacji – PFHB24. Z pewnością jest to następny krok w kierunku ułatwienia dostępu do informacji gromadzonych w ramach korzystania z usług Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Program w pierwszej wersji oferuje kilka możliwości. Planujemy go rozwinąć i wzbogacić o kilka kolejnych opcji, które z pewnością ułatwią korzystanie z oferty Federacji.

 Joanna Kwaśniewska

Jeżeli masz gospodarstwo pod oceną, a nie korzystałeś(aś) wcześniej z programu SOL, to w Twojej skrzynce mailowej powinna znaleźć się wiadomość z danymi i linkiem do logowania do PFHB24.

Dokumenty w jednym miejscu
Głównym zadaniem aplikacji jest gromadzenie dokumentów w jednym miejscu i umożliwienie klientom dostępu do nich w wygodny sposób – wystarczą login i hasło (takie samo jak do programu SOL) i można pobierać te raporty wynikowe, które są zamawiane w danym gospodarstwie. Zawsze gdy pojawi się nowy raport, wyświetla się alert – czerwona kropka (jeżeli jest się zalogowanym w SOL-u, to kropka pojawi się na logo PFHB24). Raportami, jakie zawsze pojawią się tutaj po próbnym doju, są RW-1, RW-2, krótki raport podsumowujący ilość mleka dla każdej krowy oraz zdarzenia zarejestrowane na próbie (tzw. informacja o próbie) i zestawienie krów z podwyższoną liczbą komórek somatycznych. Jeżeli hodowca zamawia któreś z dodatkowych raportów wynikowych, one również znajdą się w nowej aplikacji. Docelowo w kolejnych wersjach programu chcielibyśmy umożliwić zamawianie dodatkowych raportów – za pomocą aplikacji będzie można dostosować zakres usługi świadczonej przez PFHBiPM. W tym momencie dostępne będzie wyłącznie przeglądanie zamawianych raportów.

W aplikacji PFHB24 poza raportami wynikowymi są widoczne również wyniki badań PAG, wyniki genotypowania czy potwierdzenia pochodzenia, zestawienie z oceny typu i budowy oraz raport z przeprowadzenia korekcji racic (jeżeli gospodarstwo bierze udział w projekcie „CGen korekcja”). Wkrótce pojawią się także sprawozdania z badania pasz, zlecane w naszych laboratoriach.


Drugą grupą dokumentów, które będą widoczne w PFHB24, są faktury za usługi świadczone przez PFHBiPM (uwaga! – nie trafią tutaj faktury za kolczyki, fitting i za inne usługi wykonywane przez Polską Federację sp. z.o.o.). Aplikacja rozdziela faktury na wymagające opłacenia oraz te, które zostały już uregulowane. Co istotne, na szczycie zakładki znajduje się przejrzyste podsumowanie prezentujące bieżące saldo i zaległe zobowiązania związane z płatnościami za usługi Federacji. W przypadku gdy istnieją faktury do uregulowania, aplikacja umożliwia użytkownikowi wygodne skopiowanie niezbędnych danych, usprawniając tym samym proces dokonywania przelewu. Dzięki tej funkcji rozliczenia stają się prostsze i bardziej efektywne, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ewentualnych pomyłek w procesie płatniczym. Z pewnością będziemy pracowali nad wprowadzeniem możliwości dokonywania płatności online.

Bądź na bieżąco
PFHB24 pełni również rolę platformy, na której możesz zdobyć najświeższe informacje dotyczące aktualnej oferty PFHBiPM, a także przeczytać nasze najnowsze publikacje. To miejsce, które dostarcza bieżących, aktualnych informacji z zakresu usług oferowanych przez Federację, a także umożliwia dostęp do najnowszych treści przez nas publikowanych.

Łatwy dostęp
Do aplikacji PFHB24 można dostać się w łatwy sposób – wystarczy wejść na stronę www.pfhb24.pl i kliknąć „Zaloguj się”. Do programu można zalogować się również przez stronę programu SOL (www.stadoonline.pl za pomocą przycisku „Zaloguj się”) oraz za pomocą aplikacji mobilnej, którą można pobrać ze sklepu Play. Dostęp do obu aplikacji możliwy jest za pomocą tego samego loginu i hasła. Po zalogowaniu pojawi się ekran z możliwością wyboru, dokąd chcemy przejść (SOL czy PFHB24), a po otwarciu jednej z aplikacji można swobodnie przełączać się do drugiej.

Możliwości aplikacji PFHB24
PFHB24 to prosty program, jednak bardzo funkcjonalny. W pierwszej wersji będzie można oglądać faktury, raporty wynikowe, pozostałe dokumenty oraz materiały informacyjne. Możliwe jest także ustawienie uprawnień użytkowników, aby umożliwić lub ograniczyć im dostęp do poszczególnych części programu.

ryc. 1.


Logowanie – i co dalej?
W mailu, który przesłaliśmy, znajdują się dane niezbędne do logowania. Jeżeli nie masz takiej wiadomości, skontaktuj się z nami – tel. 22 290 00 92. Po zalogowaniu wyświetli się ekran wyboru (ryc. 1). Pod przyciskami znajduje się polecenie „zapamiętaj wybór i nie pokazuj więcej tego okna” – jeżeli to zaznaczymy, to wybrana aplikacja zostanie ustawiona jako domyślna i przy kolejnym wejściu nie będziemy pytani o to, gdzie chcemy przejść.

Ryc. 2.

Pulpit
Pierwszą rzeczą, jaką można zauważyć po wejściu do PFHB24, są czerwone kropki z liczbami – jeżeli na którymś z kafelków występuje taka kropka, to oznacza, że znajdują się tam nowe dokumenty (ryc. 2). Kropka zniknie, jeżeli dokument zostanie pobrany – nie wystarczy wejść do zakładki.

Co nowego w stadzie?
Po próbnym doju wszyscy hodowcy otrzymają w PFHB24 raporty RW-1 i RW-2 oraz dokumenty „Informacje o próbie” i „Zestawienie somatyka”. W pierwszym z nich znajdują się liczne tabele podsumowujące produkcję całego stada, wyniki dojów w rozbiciu na poszczególne fazy laktacji czy średnie wartości parametrów i wydajności mleka z prób. Bardzo ciekawa jest druga strona tego raportu, na której umieszczone są wykresy z danymi z ostatnich sześciu miesięcy kalendarzowych, m.in. średnia wydajność dzienna, średnie zawartości składników mleka czy poziom Indeksu Ekonomicznego buhajów, które są używane do inseminacji. Istotną częścią tych podsumowań jest przedstawienie osiągnięć gospodarstwa na tle średniej krajowej lub wartości zalecanej. RW-2 przedstawia szczegółowe wyniki dla wszystkich krów, obejmujące 12 ostatnich miesięcy. „Informacja o próbie” to plik, wysyłany zaraz po przeprowadzeniu przez zootechnika doju, który stanowi potwierdzenie i podsumowanie zarejestrowanych wydajności i zdarzeń (wycielenia, zasuszenia, ubycia itd.). „Zestawienie somatyka” przedstawia krowy z najwyższą wartością LKS na doju. Poza tymi raportami PFHBiPM oferuje znacznie więcej, m.in. raport żywieniowy RW-11, opracowany po to, aby ocenić poprawność żywienia krów w stadzie, czy RW Indeksy, który jest kompleksową analizą wyników oceny wartości hodowlanej.

Na samej górze zakładki umieszczona jest wyszukiwarka, za pomocą której można odfiltrować raporty i wybrać np. te z konkretnego próbnego doju (ryc. 3).

Ryc. 3.

„Inne dokumenty” to druga zakładka, do której trafiają raporty. Pod wyszukiwarką wyświetlają się kafelki, które działają jak filtr – na liście domyślnie są wyświetlone wszystkie raporty, dopiero wybranie np. PAG spowoduje, że wyświetlą się wyłącznie raporty zgodne z naszymi preferencjami. Czerwona kropka będzie informowała, w jakiej grupie pojawił się nowy dokument.

Ryc. 4.
Ryc. 5.

Na bieżąco z płatnościami
Zaraz po wejściu do zakładki „Faktury” pojawia się proste zestawienie salda: jeżeli są jakieś zaległe płatności, to pierwszy kafelek będzie pokolorowany na czerwono i wyświetli się tam kwota zaległości (ryc. 5). Jeżeli wszystkie płatności zostały uregulowane w terminie – kafelek będzie zielony, z kwotą „0,00 zł”. Drugi kafelek to płatności bieżące – suma kwot z wszystkich jeszcze nieopłaconych, ale nieprzeterminowanych faktur. Ostatni to „Razem do zapłaty”. Pod spodem znajduje się sekcja „Do opłacenia” – tutaj są zebrane nieopłacone faktury, jeżeli termin płatności już upłynął – będą wyróżnione kolorem czerwonym. Przy każdej fakturze znajduje się przycisk „Dane do przelewu” – po kliknięciu otwiera się okienko z wypisanymi danymi, które za pomocą przycisku można łatwo skopiować, dzięki czemu unikniemy błędów podczas przepisywania numeru konta czy tytułu przelewu. Ostatnia sekcja to lista wszystkich otrzymanych przez klienta faktur – widok jest ograniczony do 365 dni wstecz, ale za pomocą wyszukiwarki można ustawić większy zakres.

Ryc. 6.

Uprawnienia
Domyślnie pełny dostęp do PFHB24 ma wyłącznie właściciel gospodarstwa (jeżeli wcześniej na to gospodarstwo było założone konto w programie SOL, to do PFHB24 dostęp ma GUG – Główny Użytkownik Gospodarstwa, a pozostałym użytkownikom musi on nadać uprawnienia). W przypadku gdy hodowca nie korzystał z programu SOL, konto w PFHB24 zostanie utworzone dla właściciela, który może następnie dodać kolejnych użytkowników i nadać im odpowiednie uprawnienia – np. zapewnić dostęp do raportów wynikowych, ale uniemożliwić przeglądanie faktur. Do ustawiania poziomu uprawnień służy funkcja „Ustawienia” (ryc. 6).

Zawsze w kontakcie
Funkcja „Materiały informacyjne” umożliwia klientom szybki i łatwy dostęp do różnorodnych treści, takich jak ulotki, broszury i newslettery, dzięki czemu mogą być na bieżąco z ofertą i wydarzeniami z branży. Z kolei w „Kontakt i pomoc” (ryc. 7) zebrane są wszystkie numery telefonów – do zootechnika, inspektora i regionu oceny. Ponadto można użyć czatu lub formularza kontaktowego, do czego gorąco zachęcamy – zespół asystentów udzieli pomocy na każdy temat związany z działalnością PFHBiPM.

Ryc. 7.

Dalsze plany rozwoju
Aplikacja, którą właśnie Państwu udostępniamy, to pierwsza wersja – będziemy ją sukcesywnie doskonalili. W następnych odsłonach planujemy umożliwić elektroniczne zamawianie usług, np. dodatkowych raportów wynikowych. Będziemy również pracować nad wprowadzeniem płatności online. 

Nadchodzące wydarzenia