VII Forum Sektora Wołowiny z ważnym głosem PFHBiPM

VII Forum Sektora Wołowiny, które odbyło się w dniach 10–11 marca 2022 roku, zgromadziło w warszawskim Hotelu Radisson wiele znanych osobistości ze świata rolnictwa, a zwłaszcza hodowli bydła. Głos otwierający zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Na zaproszenie prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzego Wierzbickiego udział w konferencji wzięli prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik oraz wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Jednym z paneli konferencyjnych był temat dotyczący roli dobrostanu zwierząt w zrównoważonej produkcji wołowiny. Hądzlik w swojej wypowiedzi podkreślił konieczność wielowektorowego wsparcia inwestycji w modernizację gospodarstw, która w znacznym stopniu wpływa na jakość funkcjonowania stad i zdrowie bydła. Wyraził też niezrozumienie dla pomysłu zakazu używania budek typu igloo do odchowu cieląt. Dużą część panelu zajęła dyskusja na temat obór uwięziowych, które ze względu na postępującą dbałość o dobrostan mogą w przyszłości zostać niedopuszczone do prowadzenia w nich hodowli. Prelegenci podkreślali, że zmiany systemu utrzymania hodowli muszą mieć charakter ewolucyjny i długoterminowy, gdyż nagłe i nieprzemyślane wprowadzanie przepisów z zakresu dobrostanu może prowadzić do spadku produkcji mięsa wołowego w Polsce. W panelu wziął udział także Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 

Nadchodzące wydarzenia