Współpraca Federacji z mleczarniami kwitnie

Nowoczesna produkcja mleczna w gospodarstwie to duże wyzwanie, zwłaszcza w obecnych niespokojnych czasach. Jej opłacalność i kontrolowanie kosztów to kluczowe kwestie pozwalające na prawidłowe i rentowne funkcjonowanie hodowli bydła mlecznego. Aby wspomóc hodowców, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku zorganizowały wspólnie konferencję, której zadaniem było wskazanie nowoczesnych rozwiązań gwarantujących poprawę opłacalności w produkcji mleka.

tekst: Mateusz Uciński

Konferencja, która odbyła się 30 marca w Giżycku, adresowana była do hodowców bydła będących dostawcami OSM Giżycko. Zgromadzonych gości powitali wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz oraz prezes OSM Giżycko Szczepan Szumowski. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, głównymi tematami tego spotkania były opłacalność i kontrola czynników kosztotwórczych w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka.

Trzeba przyznać, że organizatorzy konferencji bardzo dobrze się do niej przygotowali. Zaprezentowali szeroką gamę tematów mocno powiązanych z rentownym prowadzeniem hodowli bydła.

Pierwszą prelekcję, zatytułowaną „Postaw na ocenę! Narzędzia do zarządzania stadem”, poprowadził Piotr Borkowski, doradca ogólny PFHBiPM, który omówił dane prezentowane w raportach wynikowych uzyskiwanych z oceny oraz dostępnych form doradztwa, z uwzględnieniem przeglądu użytecznych narzędzi niezbędnych w codziennej pracy w stadzie.

Po nim wystąpił Zbigniew Wróblewski, koordynator ds. doradztwa żywieniowego w PFHBiPM, który odpowiedział na dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze – czy „tania” dawka to „dobra” dawka? Drugie dotyczyło kwestii zwiększenia parametrów tłuszczu i białka w mleku. Prelegent, sięgając po zagadnienia z zakresu doradztwa żywieniowego, wskazał sposoby na zmniejszenie kosztów żywienia bez obniżenia poziomu produkcji, a także omówił zagadnienia dotyczące dostosowania i przygotowania dawek żywieniowych w stadzie, co bardzo rzutuje na poprawę parametrów produkcyjnych.

Ostatni wykład poprowadziła Alicja Szultka, doradca ogólny PFHBiPM, która przekonywała uczestników konferencji, że mastitis „zjada” ich dochód, czyli że problemy zdrowotne związane z zapaleniem wymion u krów produkcyjnych w drastyczny sposób mogą wpłynąć na dochody całego gospodarstwa. Zdaniem prelegentki dokładna analiza informacji zawartych w raportach wynikowych stanowi najtańszą formą profilaktyki, gdyż wskazują one obszary odpowiedzialne za podwyższony poziom komórek somatycznych i pozwalają na wcześniejsze reagowanie i podjęcie właściwych decyzji związanych ze zdrowotnością utrzymywanego stada.

Omawiane tematy bardzo zainteresowały uczestników konferencji, skłoniły ich do dyskusji i podzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami dotyczącymi pracy nad opłacalnością własnych gospodarstw i hodowli. 

Nadchodzące wydarzenia