Satelity wykrywają bekanie krów

Satelity wykryły emisje metanu z bekających krów na pastwisku w Kalifornii, co oznacza, że ​​po raz pierwszy można zmierzyć emisje od zwierząt gospodarskich – głównego składnika metanu rolniczego – z kosmosu.

Mateusz Uciński na podstawie Reuters

Firma GHGSat zajmująca się danymi środowiskowymi w tym miesiącu przeanalizowała dane ze swoich satelitów i w lutym wskazała źródło metanu z paszociągu w rolniczej dolinie Joaquin Valley w pobliżu Bakersfield w Kalifornii.

Według GHGSat jest to istotne, ponieważ emisje metanu w rolnictwie są trudne do zmierzenia, a dokładne pomiary są potrzebne do ustalenia możliwych do wyegzekwowania celów redukcji dla przemysłu mlecznego i mięsnego. Przedstawiciele firmy powiedzieli, że ilość metanu, którą wykryli z tej pojedynczej partii, spowoduje 5116 ton emisji metanu, jeśli utrzyma się przez rok. Mówi się, że gdyby ten metan został przechwycony, mógłby zasilać ponad 15 000 domów.

Rolnictwo przyczynia się do 9,6% emisji gazów cieplarnianych w USA, według Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i około 36% emisji metanu, głównie z hodowli. Administracja prezydenta Joe Bidena pod koniec zeszłego roku ogłosiła swój plan rozprawienia się z emisją metanu z gospodarki amerykańskiej.

EPA przedstawiła swoje pierwsze zasady mające na celu redukcję metanu z istniejących źródeł ropy i gazu, które wymagają od firm wykrywania i naprawy wycieków metanu. Departament Rolnictwa wprowadził dobrowolny program motywacyjny dla rolników.

Podczas zeszłorocznych rozmów na temat klimatu ponad 100 krajów zobowiązało się do ograniczenia emisji metanu o 30% oraz powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 roku. Według agencji ONZ ds. żywności, znaczna część tej redukcji musiałaby pochodzić z przemysłu hodowlanego. zwierzęta gospodarskie odpowiadają za 44% antropogenicznej emisji metanu.

Testuje się także kilka metod ograniczania emisji metanu z hodowli, w tym dodawanie wodorostów morskich do diety bydła.

GHGSat dostarcza swoje dane do programu ONZ Międzynarodowego Obserwatorium Emisji Metanu.

Zbliżające się wydarzenia