Automatyczne mycie stacji pojenia cieląt

O powodzeniu w odchowie cieląt w znacznej mierze decyduje higiena sprzętu do pojenia pójłem mlecznym. Aspekt higieny jest szczególnie istotny w automatycznych stacjach, w których z jednego smoczka korzysta wiele zwierząt. W tej sytuacji jedno cielę, ciepiące np. na biegunkę, poprzez smoczek może zainfekować inne zwierzęta z grupy. Problem ten rozwiązała firma DeLaval, oferując HygieneBox – dodatkowe wyposażenie stacji pojenia DeLaval CF 500S i DeLaval CF 1000S. HygieneBox ma funkcję cyrkulacyjnego mycia całej stacji odpajania, łącznie ze smoczkiem. Zautomatyzowane sesje mycia mogą być prowadzone do czterech razy dziennie, co oszczędza wiele godzin pracy ręcznej. Wbudowana funkcja kompleksowego czyszczenia pozwala na zastosowanie zarówno środków kwaśnych, jak i zasadowych. Po każdej sesji odpajania system przeprowadza mycie zewnętrznej części smoczków oraz obszarów wokół, czyści misę odpływową z pozostałości mleka i śluzu. Producent informuje, że system ma wbudowane zawory umożliwiające wytworzenie prawidłowego roztworu myjącego. Nie ma ryzyka zanieczyszczenia mleka takim roztworem.
www.delaval.com.pl

Nadchodzące wydarzenia