Selko HerbipHorm – dodatek do zakiszania

Jakość zakiszanych zielonek decyduje o rentowności produkcji mleka, wpływa na produkcyjność, płodność i zdrowotność krów. Niestety okoliczności zbioru zielonek nie zawsze są sprzyjające. Dotyczy to zwłaszcza roślin o wysokiej zawartości białka, np. lucerny, koniczyny lub ich mieszanek z trawami oraz zielonek o niskiej zawartości suchej masy. W takich sytuacjach pomocne może się okazać zastosowanie preparatów przyspieszających proces zakiszania. Jednym z nich jest Selko HerbipHorm oferowany przez firmę Trouw Nutrition. Produkt ten szybko obniża pH materiału paszowego już w pierwszej fazie procesu konserwacji, zapobiegając jego psuciu i utracie wartości odżywczych spowodowanych przez mikroorganizmy, takie jak drożdże, pleśnie i pałeczki jelitowe (bakterie Gram-dodatnie z rodziny Enterobacteriaceae), jednocześnie sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii kwasu mlekowego. Producent informuje, że Selko HerbipHorm jest mieszaniną wolnych i buforowanych kwasów organicznych, z których wszystkie zostały zatwierdzone do stosowania jako środki konserwujące kiszonki. Są one w pełni bezpieczne i nie produkują toksycznych oparów. Produkt jest całkowicie biodegradowalny.
www.trouw.pl

Nadchodzące wydarzenia