Zarządzanie krowami świeżo ocielonymi

Wiele krów znajduje się obecnie w okresie między wycieleniem a kolejnym zacieleniem, dlatego dobre zarządzanie nimi w tym okresie laktacji jest niezwykle ważne i nie powinno się go zaniedbywać.

Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że konsekwencją takiego niewłaściwego zarządzania tymi zwierzętami jest utrata przez nie kondycji. Często, zwłaszcza w krajach anglosaskich, określa się to mianem „dojenia ich z pleców”. Dzieje się tak, gdy spożycie paszy jest niewystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do zbilansowanej produkcji mleka. Krótko mówiąc, oznacza to, że krowy wchodzą w ujemny bilans energetyczny (NEB).

Aby go ograniczyć do minimum i krowy mogły pobierać wystarczającą ilość paszy, należy upewnić się, że mają na to wystarczająco dużo miejsca. Bardzo często zaleca się, aby w celu zmaksymalizowania spożycia paszy, zapewnić zwierzętom co najmniej 60 cm barierowej przestrzeni na paszę i 10 cm miejsca na poidło na krowę. Istotne jest także, aby upewnić się, czy obora nie jest przepełniona; na krowę powinno przypadać co najmniej jedno legowisko, ponieważ daje im to możliwość karmienia, picia i leżenia, co istotnie zmniejsza ich stres społeczny. Dodatkowo, przepełnione obory zwiększają dodatkowo ryzyko występowania kulawizn w stadzie.

Jak nietrudno się domyśleć, kluczowe znaczenie ma także jakość paszy dla świeżo wycielonych krów i aby zapewnić maksymalną wydajność tych zwierząt, należy opracować zimowy plan żywieniowy dla swojego gospodarstwa.

W tym celu należy przeprowadzić analizę kiszonki w celu określenia jej jakości i wartości żywieniowej, ponieważ musi być ona jak najwyższej jakości, jeśli planujemy wysokie zyski uzyskane z udojów z utrzymywanej hodowli.

Aby to osiągnąć, krowom powinna być podawana kiszonka o strawności 74% suchej masy. Zazwyczaj każde pięć jednostek spadku suchej masy będzie wymagać 1-1,5 kg dodatkowych koncentratów, aby zrekompensować niższy poziom energii. Dodatkowo należy upewnić się, że pasza jest dostępna dla krów przez cały dzień, aby ułatwić im odpowiednie spożycie.

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl