Zarządzanie krowami świeżo ocielonymi

Wiele krów znajduje się obecnie w okresie między wycieleniem a kolejnym zacieleniem, dlatego dobre zarządzanie nimi w tym okresie laktacji jest niezwykle ważne i nie powinno się go zaniedbywać.

Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że konsekwencją takiego niewłaściwego zarządzania tymi zwierzętami jest utrata przez nie kondycji. Często, zwłaszcza w krajach anglosaskich, określa się to mianem „dojenia ich z pleców”. Dzieje się tak, gdy spożycie paszy jest niewystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do zbilansowanej produkcji mleka. Krótko mówiąc, oznacza to, że krowy wchodzą w ujemny bilans energetyczny (NEB).

Aby go ograniczyć do minimum i krowy mogły pobierać wystarczającą ilość paszy, należy upewnić się, że mają na to wystarczająco dużo miejsca. Bardzo często zaleca się, aby w celu zmaksymalizowania spożycia paszy, zapewnić zwierzętom co najmniej 60 cm barierowej przestrzeni na paszę i 10 cm miejsca na poidło na krowę. Istotne jest także, aby upewnić się, czy obora nie jest przepełniona; na krowę powinno przypadać co najmniej jedno legowisko, ponieważ daje im to możliwość karmienia, picia i leżenia, co istotnie zmniejsza ich stres społeczny. Dodatkowo, przepełnione obory zwiększają dodatkowo ryzyko występowania kulawizn w stadzie.

Jak nietrudno się domyśleć, kluczowe znaczenie ma także jakość paszy dla świeżo wycielonych krów i aby zapewnić maksymalną wydajność tych zwierząt, należy opracować zimowy plan żywieniowy dla swojego gospodarstwa.

W tym celu należy przeprowadzić analizę kiszonki w celu określenia jej jakości i wartości żywieniowej, ponieważ musi być ona jak najwyższej jakości, jeśli planujemy wysokie zyski uzyskane z udojów z utrzymywanej hodowli.

Aby to osiągnąć, krowom powinna być podawana kiszonka o strawności 74% suchej masy. Zazwyczaj każde pięć jednostek spadku suchej masy będzie wymagać 1-1,5 kg dodatkowych koncentratów, aby zrekompensować niższy poziom energii. Dodatkowo należy upewnić się, że pasza jest dostępna dla krów przez cały dzień, aby ułatwić im odpowiednie spożycie.

Nadchodzące wydarzenia