Pierwsze mleczne laury

30 marca odbyła się czwarta edycja Podkarpackich Mlecznych Laurów w Rzeszowie. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego gościł najlepszych hodowców regionu. Mleczne Laury to wydarzenie mające na celu uhonorowanie hodowców za wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu wojewódzkim.

tekst: Marlena Zaremba, zdjęcia: Mateusz Romankiewicz | BP UMWP

Lista nagrodzonych hodowców: mlecznagala.pl/mleczne-laury/

Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, powitał wszystkich uczestników wydarzenia i nawiązał do bogatych tradycji hodowlanych na terenach Podkarpacia.

Mleczne Laury trafiły do 26 hodowców z najwyższą wydajnością w siedmiu rasach w zależności od wielkości stada. Najwyższą wydajność 11 682 kg mleka osiągnął Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie. W zakładzie utrzymuje się ponad 600 sztuk bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w tym 250 sztuk to krowy mleczne.

– Za wysokimi wynikami stoi genetyka, żywienie i praca całego zespołu – mówi Daniel Panek, główny zootechnik w Chorzelowie. Korzystamy z wysokiej jakości materiału genetycznego, wykorzystujemy nasienie seksowane, genomujemy część jałówek – to zapewnia nam postęp genetyczny. W żywieniu stawiamy na wysokiej jakości pasze. Dobrej jakości objętościówka: sianokiszonka, kiszonka z lucerny i kukurydzy. Wkładamy ogrom pracy, aby uzyskać pożądany potencjał paszy podczas skarmiania. Plany na przyszłość to zwiększenie populacji stada oraz dalsza praca nad poprawą cech pokrojowych i wydajnościowych, a także poprawa stosunku tłuszczu do białka – mówi pan Daniel.

Województwo podkarpackie to swoista mekka hodowli bydła simentalskiego, 55% stanowią hodowcy właśnie tej rasy. Najwyższą wydajność 8903 kg mleka w rasie simentalskiej osiągnął Eugeniusz Rusnok z Wisłoczek, przeciętna wydajność dla tej rasy wynosi 5841 kg.

Po raz pierwszy uhonorowano hodowców za wysokie wyniki sumy kilogramów tłuszczu i białka. Najwyższy wynik w województwie uzyskało gospodarstwo Grażyny i Juliana Miazgów z Kupna – 902 kg, przy wydajności 11 160 kg mleka. Hodowcy po wstąpieniu pod ocenę zauważyli znaczny wzrost w uzyskiwanych wydajnościach i zdrowotności stada. – Za wysokim wynikiem stoi idealnie zbilansowane żywienie – podkreślają hodowcy. Cenią sobie stałą kontrolę i możliwość szybkiej reakcji.

Specjalne wyróżnienie otrzymał pan Marian Ożoga za najwyższy Indeks Ekonomiczny w województwie podkarpackim.

Organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy Podkarpackiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskiego Związku Bydła Simentalskiego. Patronat honorowy nad uroczystością objął marszałek województwa podkarpackiego. Partnerami wydarzenia były firmy: Josera, Mlekovita, Małopolskie Centrum Biotechniki oraz Inter Milk.

Nadchodzące wydarzenia