Złoty Order Litewskiej Izby Rolniczej

Minister rolnictwa Kęstutis Navickas i prezes Litewskiej Izby Rolniczej wyróżniają wiceprezydenta PFHBiPM Andrzeja Steckiewicza Złotym Orderem Litewskiej Izby Rolniczej.

tekst: Michał Krukowski

Izba Rolnicza Republiki Litewskiej zorganizowała w Birsztanach międzynarodową konferencję pn. „Wyzwania i perspektywy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie 2023–2027”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji rolniczych z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech i Słowacji, którzy dyskutowali o możliwościach wdrażania rolnictwa ekologicznego, szansach i nadziejach związanych z rozwojem małych gospodarstw, nadmiernie rozbudowanej biurokracji i stale pojawiających się nowych wymogach i obciążeniach uderzających w producentów żywności. W kontekście rozwoju hodowli w krajach regionu środkowo-wschodniej Europy przedstawiano opinie, z których wynika, że gwarantem stabilizacji rynku mleka jest praca nad postępem genetycznym oraz dbałość o wysoką jakość wytwarzanego surowca, którą docenia klient końcowy. Przyszłością jest także znakowanie produktów ekologicznych, wytwarzanych i sprzedawanych regionalnie, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
Uroczystość podsumowującą konferencję otworzyła ceremonia wręczenia orderów, wysokich odznaczeń i wyróżnień. Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz, jako pierwszy Polak w historii całej organizacji, w uznaniu zasług włożonych w rozwój współpracy samorządów i organizacji rolniczych obu krajów został odznaczony Złotym Orderem Izby Rolniczej Republiki Litewskiej. Dekoracji dokonali minister rolnictwa Republiki Litewskiej Kęstutis Navickas oraz prezes Litewskiej Izby Rolniczej dr Arunas Svitojus. Steckiewicz powiedział, że traktuje ten zaszczyt jako „wyróżnienie pracy i zaangażowania wszystkich polskich hodowców bydła, którzy zorganizowali się w związkach regionalnych i rasowych, tworząc Federację, będącą zarówno w kraju, jak i za granicą organizacją szanowaną i docenianą. Federacja jest swoistym wyznacznikiem jakości dla funkcjonowania wielu tego typu organizacji, mając jedną z najniższych w Europie cenę za oferowane przez siebie usługi”.

Polska delegacja składała się z przedstawicieli dwóch wojewódzkich izb rolniczych – podlaskiej i warmińsko-mazurskiej, reprezentanta Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wiceprezydenta Andrzeja Steckiewicza, który od wielu lat z ramienia PFHBiPM koordynuje współpracę z litewskimi organizacjami rolniczymi. Jej zawiązanie i pogłębienie skutkuje m.in. tym, że laboratoria PFHBiPM genotypują litewskie jałowice – od 2016 do końca 2022 roku wykonano 5235 takich próbek. Międzynarodowe zaufanie stanowi duży powód do dumy, a stale kreowane płaszczyzny współpracy z organizacjami zagranicznymi skutkują w dłuższej perspektywie dywersyfikacją kierunków rozwoju Federacji i sukcesywnym poszerzaniem palety oferowanych usług. 

Nadchodzące wydarzenia