Czesław Siekierskiza sterami MinisterstwaRolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 13 grudnia 2023 roku w godzinach porannych, w Pałacu Prezydenckim, odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu. Nowo mianowany premier Donald Tusk zlecił objęcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławowi Siekierskiemu.

tekst i zdjęcia: Michał Korytko

Już kilka godzin po zaprzysiężeniu nowy minister przybył do gmachu ministerstwa, gdzie został powitany przez ustępującą minister Annę Gembicką. Czesław Siekierski wspomniał swoją pierwszą wizytę w tym miejscu sprzed ponad 30 lat, kiedy brał udział w konkursie na dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa „Fapa”.

Minister Siekierski przez wiele lat zdobywał wszechstronne doświadczenie związane z działalnością na rzecz rolnictwa. W okresie wstępowania Polski do Unii Europejskiej był pełnomocnikiem rządu do spraw związanych z przygotowaniem polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską, a w latach 2001–2003 pełnił funkcję sekretarza stanu w tym samym resorcie, który od dziś będzie prowadził.

Nowy minister zdradził, że propozycję objęcia stanowiska ministra rolnictwa przyjął dopiero za trzecim razem. W kwestiach merytorycznych zajął zdecydowane stanowisko wobec importu produktów rolnych z Ukrainy, akcentując, że „Właściwie, w sensie gospodarczym, Ukraina jest w Unii Europejskiej”.

Z wypowiedzi ministra Siekierskiego można wnioskować, że zdaje on sobie sprawę z problemów stojących przed rolnictwem. Nowy szef resortu wspomniał między innymi, że specyfika obecnej sytuacji jest porównywalna z problemami rolnictwa w okresie wstępowania Polski do Unii Europejskiej. Minister jest przekonany o ogromie pracy, jaka go czeka, lecz – jak kategorycznie stwierdził – pracę lubi i jej się nie boi!

Z ramienia redakcji „Hodowli i Chowu Bydła”, a także Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka złożyliśmy wyrazy uszanowania ministrowi Siekierskiemu i pogratulowaliśmy wyboru na tak ważne dla krajowej gospodarki stanowisko. 

Nadchodzące wydarzenia