25 lat Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Podlascy hodowcy i ich przyjaciele świętowali 25-lecie powstania swojego Związku – Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z tej okazji w ich intencji została odprawiona msza w kościele Świętej Trójcy w Tykocinie, po której odbyło się uroczyste spotkanie na tykocińskim Zamku.

TEKST: Radosław Iwański

Uroczysty jubileusz 25-lecia Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka to doskonała okazja do podsumowania działalności oraz przypomnienia kart jego historii – mówił do hodowców zebranych na mszy św. wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Krzysztof Banach i prezes Podlaskiego Związku. Dziękował wszystkim za przybycie, przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
Na zamku w Tykocinie Banach przypomniał historię PZWBiPM i sylwetki osób, które go tworzyły. Prezydium Związku odpaliło na ich cześć XVII-wieczną armatę, a historyczna grupa rekonstrukcyjna oddała salwę z broni długiej.

Jak to się zaczęło?

Z inicjatywy Rady Hodowlanej powołanej przez hodowców bydła, działającej przy Okręgowej Stacji Hodowli Bydła w Białymstoku, w dniach 26 czerwca i 18 lipca 1993 roku odbyły się zebrania członków Założycieli Okręgowego Związku Hodowców Bydła z siedzibą w Białymstoku. Na zebraniu w dniu 24.06.1993 roku wytyczono cele działalności i powołano Komitet Założycielski w składzie: Wiktor Kostro, Stanisław Krupiński, Stanisław Żochowski. Powołano również Zespół w składzie: Krzysztof Banach, Antoni Piechociński, Wiktor Kostro, Henryk Kostro, Zdzisław Pruszkowski, Stanisław Żochowski, którego zadaniem było przygotowanie projektu Statutu i przedstawienie go na II części spotkania założycielskiego. W dniu 18 lipca 1993 roku jednogłośnie uchwalono zaproponowany statut oraz powołano władze Związku: jedenastoosobowy Zarząd, na którego czele stanął Krzysztof Banach, trzyosobową Komisję Rewizyjną i trzyosobowy Sąd Koleżeński. Pierwszym dyrektorem biura Związku został ówczesny kierownik działu hodowli i oceny bydła Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt Leszek Sobolewski. Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Białymstoku z siedzibą przy ul. Plażowej 17 został wpisany 4 listopada 1993 roku do rejestru Społeczno-Zawodowych Organizacji Rolników i oficjalnie rozpoczął działalność mającą na celu reprezentowanie potrzeb, ochronę praw i interesów hodowców bydła.

– Przez wiele lat tworzyliśmy Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Bywały różne chwile, jedne były radosne, inne mniej przyjemne. W wyniku naszych wspólnych starań na terenie województwa podlaskiego powstał bardzo prężnie działający Związek broniący interesów hodowców bydła i producentów mleka – powiedział Krzysztof Banach.
Dziękował hodowcom, przetwórcom mleka, firmom współpracującym z hodowcami oraz władzom samorządowym i wojewodzie podlaskiemu za przybycie na uroczyste obchody. Wielu zaszczytnych gości otrzymało pamiątkowe medale Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w tym hodowcy i lokalne władze.
Prezydium podlaskiego Związku odebrało gratulacje od zaproszonych gości, w tym również od związków regionalnych i rasowych tworzących Polską Federację.

W imieniu prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika co najmniej kolejnych 25 lat dbania o interesy hodowców życzyli podlaskim związkowcom wiceprezydent PFHBiPM Sylwester Mierzejewski, dyrektor Polskiej Federacji Stanisław Kautz oraz Ireneusz Dymarski, członek zarządu PFHBiPM, przewodniczący Rady Hodowlanej.

Spotkanie hodowców i przyjaciół Związku zakończyło się uroczystym obiadem i kolacją w Sali Szklanej zamku w Tykocinie. Hodowcy wspominali minione ćwierć wieku i snuli plany na przyszłość. 

Nadchodzące wydarzenia