Zjazd najlepszych hodowców w powiecie krotoszyńskim

W połowie maja br. do restauracji Chmielowa w Orpiszewie zjechali najlepsi hodowcy bydła mlecznego w powiecie krotoszyńskim na podsumowanie prac hodowlanych prowadzonych w 2022 roku. Gala wręczania wyróżnień, organizowana przez Regionalne Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie, stała się tradycją.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania hodowców powiatu krotoszyńskiego w maju 2023 r. w Orpiszewie w towarzystwie przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, zarządów regionalnych związków hodowców bydła, Polskiej Federacji i jej pracowników

Coroczne spotkania liderów w produkcji mleka w powiecie krotoszyńskim cieszą się dużym prestiżem w regionie i uznaniem lokalnych władz samorządowych. Na tegoroczną uroczystość nagradzania najlepszych hodowców bydła mlecznego przybyli: starosta powiatu krotoszyńskiego Stanisław Szczotka, burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski, burmistrz Zdun Tomasz Chudy, zastępca burmistrza Krotoszyna Darian Paszek, wójt gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski oraz reprezentanci gmin Kobylin i Sulmierzyce. Wyjątkowy charakter imprezie nadała także obecność: prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika, prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysława Jagły i jego zastępcy Mikołaja Czarneckiego, dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza i jego zastępcy Mieczysława Klupczyńskiego, dyrektora Regionu Oceny Zachód PFHBiPM Mariusza Chrobota i jego zastępcy Marcina Grześkowiaka.
– Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu szanownych hodowców bydła mlecznego zrzeszonych w Regionalnym Kole Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie, bo to dzisiaj jest Wasze święto – otworzył uroczystość prezes krotoszyńskiego koła hodowców Tadeusz Dymarski. Jak pokreślił, hodowcy zrzeszeni w tym regionalnym kole udowodnili uzyskanymi w 2022 roku wynikami produkcyjnymi, że są elitą krajowej hodowli bydła mlecznego i rozwijają się poprzez wszechstronne inwestycje w swoich gospodarstwach, podwyższając jednocześnie wydajność i jakość wyprodukowanego surowca. Uzyskane wyniki produkcyjne hodowców z powiatu krotoszyńskiego przedstawił dyrektor biura Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Paweł Reszel. Z przedstawionych danych wynika, że średnia wydajność krów pod oceną użytkowości mlecznej w tym powiecie w ubiegłym roku wzrosła o 327 kg mleka, do poziomu 9953 kg, i jest wyższa o 916 kg od średniej krajowej (9037 kg) oraz przekracza o 154 kg przeciętną mleczność ocenianych krów w Wielkopolsce (9788 kg). Jak informował Paweł Reszel, średnia wydajność mleczna krów w gminach Krotoszyn, Kobylin, Zduny i w mieście Sulmierzyce przekroczyła 10 tys. kg, a nawet jest bliska 11 tys. kg (gmina Zduny – 10,92 tys. kg). Taki poziom mleczności plasuje hodowców z tych gmin w grupie europejskich państw o najwyższej średniej wydajności mlecznej (Finlandia, Estonia, Hiszpania). W powiecie krotoszyńskim imponujący jest odsetek krów objętych oceną użytkowości w odniesieniu do populacji masowej, wynoszący ok. 90%, w Wielkopolsce wskaźnik ten wynosi 61%, a w całym kraju 40%.

Tadeusz Dymarski był gospodarzem spotkania hodowców powiatu krotoszyńskiego w maju br. w Orpiszewie, na którym podsumowano wyniki uzyskane w 2022 r.

Puchary dla najlepszych

Podobnie jak w latach poprzednich liderzy pod względem uzyskanej średniej wydajności mlecznej w stadach w 2022 roku zostali wyróżnieni w dwóch rankingach:

  • według kilogramów udojonego mleka, z uwzględnieniem wielkości stad (tabela 1);
  • według kilogramów udojonego mleka w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego (tabela 2).
W imieniu samorządowców powiatu krotoszyńskiego Stanisław Szczotka gratulował hodowcom uzyskanych w 2022 r. wyników w produkcji mleka

Liderem w obu rankingach jest Maciej Pohl, którego każda z utrzymywanych 118 krów w 2022 roku wyprodukowała średnio 17 544 kg mleka. Trzeba podkreślić, że liderzy w rankingu według wielkości stad rozpoczynali rywalizację od 11 070 kg mleka, a najniższa wydajność w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego wyniosła 11 251 kg.

Hodowcy w powiecie krotoszyńskim są elitą, która bez względu na sytuację dobrze sobie radzi i uzyskuje świetne wyniki produkcyjne – powiedział Leszek Hądzlik

Najlepsi hodowcy w klasyfikacji według wielkości stada otrzymali okolicznościowe puchary z rąk starosty krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika oraz dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza. Natomiast wyróżnienia za osiągnięcia produkcyjne w rankingu gmin wręczali: prezydent PFHBiPM, dyrektor PFHBiPM, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: zastępca burmistrza Krotoszyna Darian Paszek, burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski, burmistrz Zdun Tomasz Chudy, skarbnik gminy Kobylin Barbara Sławińska, wójt gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, przedstawicielka Wydziału Rolnictwa w gminie Sulmierzyce Martyna Trawińska.

Przemysław Jagła szczególne gratulacje złożył osobom wyróżnionym Złotą Odznaką WZHiPM

Tegoroczna uroczystość w Orpiszewie była także okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność związkową. Decyzją zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła uhonorowano Złotą Odznaką WZHiPB następujące osoby: Andrzeja Marchwiaka, Pawła Trawińskiego, Romana Marszałka, Szymona Mintę, Macieja Pohla, Andrzeja Pocztę, Jacka Kalaka, Andrzeja Zajączka.

Jak to zwykle bywa na takich uroczystościach, nie obyło się bez gratulacji, w imieniu samorządowców powiatu krotoszyńskiego złożył je Stanisław Szczotka. Prezydent Polskiej Federacji w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na osiągnięcia Macieja Pohla, które podnoszą rangę polskiej hodowli bydła mlecznego nie tylko w Europie, ale i w świecie. Z kolei Przemysław Jagła szczególne gratulacje złożył wyróżnionym Złotą Odznaką WZHiPB, podkreślając, że polska hodowla bydła mlecznego rozwija się dzięki zaangażowaniu wielu osób w działalność związkową oraz kół gminnych i powiatowych. 

Tabela 1. Najlepsi hodowcy w powiecie krotoszyńskim według kilogramów mleka udojonego w 2022 r. i wielkości stad (PFHBiPM)
Tabela 2. Najlepsi hodowcy w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego według kilogramów mleka udojonego w 2022 r. (PFHBiPM)

Nadchodzące wydarzenia