Światowy Szczyt Mleczarski 2018 w Korei Południowej

Korea Południowa jest nową potęgą mleczarską, która przewodzi wschodzącym rynkom w Azji. Jest w stanie produkować wysokiej jakości mleko dzięki doskonałemu środowisku naturalnemu, m.in. znakomitym warunkom pogodowym. Spożycie produktów mleczarskich stale wzrasta ze względu na zmiany stylu życia, coraz więcej osób zaczyna włączać nabiał do tradycyjnej kultury żywieniowej kraju.

TEKST i ZDJĘCIE: DOROTA ŚMIGIELSKA

Podobnie jak w wielu innych krajach, koreański sektor mleczarski stoi przed wyzwaniami takimi jak zwiększenie produktywności, poprawa systemów zarządzania podażą i popytem, innowacyjne struktury dystrybucji i wzrost konsumpcji. Aby skutecznie radzić sobie z nimi, poprzez wymianę doświadczeń, poglądów FIL/IDF, corocznie organizuje Światowy Szczyt Mleczarski. Tegoroczny odbył się pod hasłem przewodnim „Dairy for the Next Generation!” (Mleczarstwo następnych pokoleń) w dniach 15–19 października w Korei Południowej, w mieście Daejeon,. W szczycie uczestniczyło ponad 2 tys. osób z 57 krajów z całego świata. Polski sektor mleczarski reprezentowali: Agnieszka Maliszewska – dyrektor Polskiej Izby Mleka, Antoni Stelmaszyński – wiceprezes SM Gostyń, Maria Czwojdrak – prezes SM Jana, oraz Dorota Śmigielska – analityk rynku mleka PFHBiPM.

Liczba ludności na świecie wzrośnie z ok. 6 miliardów do 8,3 miliarda w 2030 roku. Wzrost populacji będzie następował średnio o 1,1% rocznie (do 2030) – o 1,7% rocznie wzrastał w ciągu ostatnich 30 lat. Stale rosnąca część ludności świata jest dobrze odżywiona. Do 2030 r. wzrost światowego zapotrzebowania na mleko i przetwory mleczne będzie trzykrotnie większy – o 35%. Obecnie na świecie produkuje się około 876 milionów ton mleka, a wśród wiodących producentów są Oceania, UE i Indie. Na rynku zapotrzebowanie na ten surowiec będzie wzrastało. Zwiększający się popyt wynika nie tylko z większej liczby ludzi na świecie, ale także z rosnącej konsumpcji na osobę. Powodem jest wzrost dobrobytu i światowe inwestycje w rozwój produktów mlecznych. Zwiększony popyt zostanie pokryty przez większą globalną podaż mleka. Dynamika zmian strukturalnych gospodarstw mleczarskich na arenie międzynarodowej będzie kontynuowana, a gospodarstwa zintensyfikują swoje systemy rolnicze. IFCN prognozuje, że do 2030 r. nastąpi wzrost produkcji i popytu na mleko ogółem o 35%. Największy zostanie odnotowany w krajach Azji Południowej, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz w Europie. Średnia wielkość gospodarstwa wzrośnie o 29%, największy przyrost będzie miał miejsce w Azji (78%) – osiągnie poziom 10 szt./gospodarstwo, w Ameryce Północnej (82%) – 340 szt./gospodarstwo, w Europie Wschodniej (65%) – 98 szt./gospodarstwo. Wzrost podaży będzie spowodowany zarówno większą populacją krów mlecznych, jak i wzrostem wydajności jednostkowej na krowę (wzrost o 23%). Krótkoterminowe prognozy wskazują na ciągle rosnącą podaż mleka na całym świecie. W 2017 r. światowa produkcja tego surowca była wyższa o prawie 4%, co znacznie przewyższa poziom wzrostu osiągnięty w 2016 r. Jednak już w 2018 wzrost zaczął znacząco spowalniać. Kluczowymi powodami są anomalia klimatyczne w Nowej Zelandii, UE i Argentynie oraz trudna sytuacja gospodarcza dla hodowców bydła mlecznego w Stanach Zjednoczonych. W drugiej połowie 2018 r. wzrost podaży i popytu będzie bardziej wyrównany, a spodziewany światowy poziom cen mleka wyniesie 35–37 USD za 100 kg, czyli 30–32 EUR za 100 kg.

Światowy Szczyt Mleczarski jest doskonalą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, a także do opracowania wspólnej strategii walki z konkurencją, jaką są produkty roślinne, których popularność z roku na rok rośnie.  

Nadchodzące wydarzenia