Genetyka w centrum zainteresowania

To, na co czekali hodowcy bydła mlecznego w całym kraju, stało się faktem. Centrum Genetyczne PFHBiPM z powodzeniem zakończyło opracowywanie nowego modelu do oceny wartości hodowlanej dla wydajności mleka, wydajności tłuszczu oraz wydajności białka. Nowy model przeszedł pomyślnie proces walidacji przez Interbull.

Uzyskanie pozytywnej walidacji metodyki opracowanej przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji jednoznacznie wskazuje, że jest to jednostka merytorycznie przygotowana do prowadzenia oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego.

Interbull jest niezależną organizacją zajmującą się międzynarodową oceną wartości hodowlanej bydła. Jednym z zadań tej organizacji jest weryfikacja metod oceny wartości hodowlanej stosowanych w krajach członkowskich. Umożliwia to uczestnictwo danego kraju w ocenie międzynarodowej. Wszystkie modele przechodzą taką ocenę cyklicznie i przy okazji zmian. ts, red.

Nadchodzące wydarzenia