Podsumowali rok

Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka 30 stycznia podsumował swoją działalność w minionym roku. Na dorocznym pracowniczym spotkaniu było bardzo sympatycznie. Pracownicy otrzymali upominki, razem zjedli obiad i bawili się przy muzyce. Zanim wszyscy ruszyli za stoły i na parkiet, odbyło się posiedzenie zarządu podlaskiego Związku.

Po jego zakończeniu Krzysztof Banach, prezes PZHBiPM i wiceprezydent PFHBiPM, zaprosił pracowników Federacji pracujących na rzecz hodowców bydła z woj. podlaskiego do pobliskiej Atlanty, gdzie odbyła się wspomniana uroczystość. Oprócz pracowników Polskiej Federacji Regionu Oceny Parzniew zatrudnionych w oddziale w Jeżewie Starym stawili się prawie wszyscy członkowie zarządu podlaskiego Związku, bo w ceremonii nie uczestniczyli dwaj producenci mleka, którzy zasiadają w Radzie Nadzorczej Mlekpolu i są jednocześnie członkami zarządu PZHBiPM.

Bogdan Kulesza i Lech Nieradko odebrali certyfikat akredytacyjny z rąk wiceprezydenta PFHBiPM Krzysztofa Banacha i zastępcy dyrektora PFHBiPM Ewy Kłębukowskiej

Na spotkaniu w Jeżewie zawsze jest miła atmosfera, wszyscy dobrze się bawią, m.in. dzięki temu, że dbają o to Krzysztof Banach, Lech Nieradko, kierownik oddziału, oraz pełniąca funkcję dyrektora podlaskiego Związku Katarzyna Piszczatowska. W podlaskim „misterium” udział wzięli również dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz, jego zastępczyni Ewa Kłębukowska oraz szefowe działów oceny i hodowli: Elżbieta Matuszewska i dr Agnieszka Nowosielska.
– Jestem dumny z faktu, że PFHBiPM zatrudnia bardzo dobrych specjalistów pracujących dla hodowców i że oferuje pewną i stabilną pracę – powiedział Krzysztof Banach podczas wystąpienia otwierającego jeżewskie spotkanie.

Oddział Polskiej Federacji w Jeżewie Starym zatrudnia 168 osób, z czego 119 zootechników i ośmiu inspektorów nadzoru.

W województwie podlaskim 157 tys. samic z 3700 gospodarstw jest pod oceną wartości użytkowej bydła mlecznego. Rocznie laboratorium oceny mleka w Jeżewie Starym kontroluje blisko 1,6 mln próbek mleka.

Zarząd PZHBiPM jest dumny z tego, że usługi świadczone przez Polską Federację są najwyższej jakości

Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku zs. w Jeżewie Starym to jeden z najstarszych i największych w kraju związków hodowców bydła. Obecnie liczy ponad 2600 członków. Duże zaangażowanie hodowców, umiejętność współpracy m.in. z instytucjami i firmami mającymi wpływ na rozwój hodowli bydła mlecznego sprawiły, że województwo podlaskie jest dzisiaj potęgą w produkcji mleka.

Istniejąca już od ponad 26 lat organizacja stale się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zrzeszonych w niej hodowców. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami, już w 2018 r. rozpoczęto prace nad zmianami w Statucie PZHBiPM. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHBiPM, który odbył się 27 grudnia 2019 r., zadecydował o aktualnym brzmieniu najważniejszego dla działalności Związku dokumentu. Następnie władze Związku złożyły stosowny wniosek o wpisanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 13 stycznia 2020 zmiany te zostały wpisane w KRS i tym samym stały się obowiązujące.

Struktura organizacyjna PZHBiPM opiera się na 15 terenowych kołach hodowców bydła i producentów mleka. O zmianach wprowadzonych w statucie członkowie są informowani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Członków Kół, które rozpoczęły się 21 lutego 2020 r. Walne zebrania mają na celu nie tylko podsumowanie dotychczasowej działalności i wybór nowych władz, ale przede wszystkim integrację środowiska hodowców poprzez wspólne definiowanie problemów oraz podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania. Jest to również okazja do przekazania aktualnych informacji z zakresu oceny wartości użytkowej krów mlecznych oraz nowości technologicznych.

Szanując wielki wysiłek hodowców osiągających w województwie podlaskim najlepsze wyniki pracy, zaplanowano Podlaską Galę Mleczną. Wyróżnienie najlepszych hodowców bydła mlecznego z terenu województwa podlaskiego będzie miało miejsce 21 kwietnia 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. 

Pracownicy oddziału PFHBiPM w Jeżewie Starym odebrali upominki ufundowane przez podlaski Związek

Nadchodzące wydarzenia