WARMIŃSKO-MAZURSKIE MLECZNE LAURY

Warmińsko-Mazurskie Mleczne Laury, zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego, wypełniły 1 kwietnia 2022 roku salę konferencyjną Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina.

tekst: Michał Krukowski, zdjęcia: Marcin Wąż

Lista nagrodzonych hodowców: mlecznagala.pl/mleczne-laury/

Wydarzenie otworzył gospodarz, wiceprezydent PFHBiPM i prezes WMZHBM Andrzej Steckiewicz, który podkreślił, że Mleczne Laury to święto każdego hodowcy i producenta mleka, a najlepsi w województwie to „mleczna arystokracja”. Wyraził zadowolenie, że impreza może się odbyć w końcu w dużej sali, bez obostrzeń i ograniczeń, które powodowały, że Mleczne Laury na Warmii i Mazurach w ostatnim czasie odbywały się w formie online. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki i poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski. Zabrali głos w sprawach niepokojących dzisiejszych producentów, a związanych z postępującą inflacją oraz możliwymi konsekwencjami napaści Rosji na Ukrainę. Wicewojewoda Piotr Opaczewski oraz członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska życzyli laureatom wysokich wydajności i utrzymania wzrostowych trendów. Głos zabrał także wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski, który zauważył, że przed parlamentarzystami stoi trudne zadanie w obecnych czasach, by nie tylko chronić to, co już jest, ale także tworzyć nową legislację, nacechowaną przede wszystkim troską o utrzymanie wysokiego poziomu produkcji żywności w Polsce. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański. Tegoroczne Mleczne Laury poprowadziła Anna Błońska, kierownik Oddziału PFHBiPM w Dorotowie oraz dyrektor Biura WMZHBM.

Hodowcy i producenci mleka z zainteresowaniem obejrzeli materiały filmowe przygotowane przez organizatorów. Mnogość nagród i osób chętnych do wyróżnienia najlepszych w województwie zaskoczyła wszystkich zgromadzonych. Fundatorami pucharów i nagród były nie tylko PFHBiPM i WMZHBM, ale także wojewoda, marszałek, starosta olsztyński Andrzej Abako, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Swoich najlepszych dostawców postanowiły nagrodzić również zakłady przetwórstwa mleka zlokalizowane na terenie województwa: Mlekpol – reprezentowany przez przewodniczącego RN Sławomira Przytułę oraz dyrektora ZPM w Mrągowie Marcina Piwowarczyka, OSM Giżycko – reprezentowane przez dyrektora skupu Adama Dmochowskiego, Mlekovita – z silną reprezentacją oddziałów z Morąga, Lubawy i Działdowa, oraz Polmlek z Lidzbarka Warmińskiego. Partnerami i sponsorami wydarzenia były przedsiębiorstwa branżowe: Arbena, Blattin, BNP Paribas, Nanobiosol, Precon Polska, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Sowul&Sowul, WWS Partner oraz mleczarnie Mlekpol i Polmlek, które wystawiły stoiska degustacyjne.

Tegoroczny puchar prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika trafił do Gospodarstwa Rolnego państwa Agnieszki i Wojciecha Strumiłowskich oraz Tomasza Strumiłowskiego. Dwa puchary prezesa WMZHBM Andrzeja Steckiewicza otrzymali państwo Maria i Andrzej Kurzątkowscy oraz Ewa i Mateusz Klepaccy. Wydarzenie było uroczystą okazją zarówno do wręczenia nagród elicie warmińsko-mazurskich hodowców, najlepszych w 2021 roku, jak i uhonorowania zasłużonych Złotymi Odznakami Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Prezes Andrzej Steckiewicz, przy pomocy wiceprezesów Marka Juniewicza i Konrada Krupińskiego, wręczył je Mirosławowi Borowskiemu, Kazimierzowi Więcce i Bożenie Szczypior. Złote Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przyznano prof. dr. hab. Urszuli Czarnik, prof. dr. hab. Cezaremu Purwinowi, Andrzejowi Ficakowi, Przemysławowi Sowulowi, Ryszardowi Strugowi i Damianowi Godzińskiemu.

Warmińsko-Mazurskie Mleczne Laury zwieńczył krótki panel wypowiedzi reprezentantów świata nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Głos zabrali prof. dr hab. Urszula Czarnik – która Złotą Honorową Odznakę PFHBiPM traktuje jako wyróżnienie dla całego Uniwersytetu, prof. dr hab. Cezary Purwin – podkreślający wysoką jakość współpracy z Federacją, oraz prof. dr hab. Stanisław Kamiński – upatrujący dużej szansy ekonomicznej dla gospodarstw w genomowaniu bydła.

Mleczne Laury zbiegły się w czasie z odejściem na emeryturę wieloletniego pracownika Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, znanego i cenionego w środowisku producentów mleka doradcy, sędziego i selekcjonera Mirosława Anaczkowskiego. Gromkim aplauzem wraz z owacją na stojąco hodowcy i zgromadzeni goście podziękowali Mu za wkład w polską hodowlę bydła.

Relacja z wydarzenia znalazła się w programach informacyjnych TVP3 Olsztyn, a sam wiceprezydent Andrzej Steckiewicz w dniu Warmińsko-Mazurskich Mlecznych Laurów był gościem Iwony Pacholskiej w programie „Opinie”. Cała relacja dostępna jest na portalu społecznościowym Facebook Warmińsko‑Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego (www.facebook.com/wmzhbm).

Tabela przedstawia wszystkich nagrodzonych oraz wyróżnionych hodowców i producentów mleka. Serdeczne gratulacje! 

Nadchodzące wydarzenia