Interesujące buhaje

Po drugim sezonie wyceny wartości hodowlanej buhajów czołówkę wśród polskich samców rasy PHF odmiany HO otwiera, podobnie jak poprzednio, Artus z indeksem PF 150 punktów. Jego sylwetkę prezentowaliśmy już na łamach „Hodowli i Chowu Bydła”. Najlepiej wycenione buhaje przedstawiamy w obszernej analizie na stronie 35 tego wydania czasopisma. Poza tym sprawdzajcie rankingi buhajów na stronie Centrum Genetycznego PFHBiPM (www.cgen.pl) w zakładce „Indeksy”.

 

Tekst: Radosław Iwański; zdjęcia: MCHiRZ

 

Na wspomnianej stronie internetowej możecie segregować buhaje, między innymi pod kątem dostępności ich nasienia. Wśród prezentowanych samców wyróżniają się należące do łowickiej spółki inseminacyjnej. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt uplasowało wysoko swoje buhaje, których indeks selekcyjny PF zawiera się w przedziale od 137 do 139.

 

Debo-Hur / PF 139 | PL005345378661
Altahotrod x Facebook x Emerald
MCHiRZ

Produkcja: 132
Pokrój: 128
Płodność: 107
Komórki somatyczne: 97
Długowieczność: 113

Buhaj urodził się 26 lipca 2017 r. w OHZ Dębołęka sp. z o.o. Rozpłodnika cechuje wysoki potencjał produkcyjny (+1019 kg) oraz dodatnie przewagi dla zawartości procentowej białka i tłuszczu w mleku. Potomstwu również przekazuje geny korzystnie wpływające na budowę nóg i racic oraz wymienia.

Inbred: 5,66
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,80

 

KR Atłas / PF 139 | PL005350877395
Aptitude x Gerwyn x Altaiota
MCHiRZ, MCB

Produkcja: 129
Pokrój: 125
Płodność: 109
Komórki somatyczne: 111
Długowieczność: 115

22 maja 2017 r. w Kombinacie Rolnym Kietrz sp. z o.o. urodził się KR Atłas. Rozpłodnik przekazujący swojemu potomstwu geny związane w wysoką wydajnością mleka (+1054 kg) oraz świetnym pokrojem, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wymienia, a także długowiecznością.

Inbred: 6,97
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,89

 

KR Ambitny / PF 139 | PL005406894819
Afterburner x Danno x Legend
MCHiRZ

Produkcja: 132
Pokrój: 122
Płodność: 96
Komórki somatyczne: 123
Długowieczność: 119

KR Ambitny (ur. 16.07.2017) został wyhodowany w Kombinacie Rolnym Kietrz sp. z o.o. Cechuje go wysoki indeks produkcyjny (132, podobnie jak w przypadku buhaja Debo-Hur) oraz korzystny skład mleka. Potomstwu przekazuje dobre geny, wpływające na budowę nóg i racic oraz budowę i zdrowotność wymienia, a także na długowieczność.

Inbred: 7,36
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,84

 

Debo-Pers / PF 137 | PL005345378456
Playboy x Sleeman x Maxwell
MCHiRZ

Produkcja: 129
Pokrój: 120
Płodność: 109
Komórki somatyczne: 113
Długowieczność: 114

Debo-Pers (ur. 13.07.2017) pochodzi, podobnie jak Debo-Hur, z OHZ Dębołęka sp. z o.o. Buhaj przekazuje potomstwu geny związane z wysoką wydajnością (+958 kg) oraz korzystnym składem mleka, zwłaszcza zawartością białka. Rozpłodnik jest posiadaczem genów korzystnych z punktu widzenia budowy oraz zdrowotności wymienia, a także długowieczności.

Inbred: 3,30
Oczekiwany inbred potomstwa: 3,41

Nadchodzące wydarzenia