Zawsze jest czas na naukę

Uczymy się całe życie, dlatego każda okazja do poznania nowych informacji lub ugruntowania posiadanej już wiedzy jest nie tylko dobra, ale nawet wskazana. Tak też było w podlaskim gospodarstwie Leszka i Sebastiana Gosk, gdzie zgromadziło się kilkudziesięciu hodowców, aby zapoznać się z korzyściami, jakie niesie za sobą profesjonalne doradztwo hodowlane.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Spotkanie szkoleniowe w miejscowości Głodowo-Dąb zorganizowano z inicjatywy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Regionalnego Związku Producentów Mleka i Hodowców Bydła na Podlasiu. Przybyłych hodowców powitała dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. hodowli PFHBiPM, która wyraziła radość z tak dużego zainteresowania zajęciami teoretyczno-praktycznymi przygotowanymi przez specjalistów z Federacji i zapowiedziała, że podobne szkolenia odbędą się na terenie całego kraju.

Po dyrektor Nowosielskiej głos zabrał Wiesław Kulesza, uznany hodowca i wiceprezes Regionalnego Związku Producentów Mleka i Hodowców Bydła na Podlasiu. Mocno zaakcentował, jak ważna jest wiedza w nieustannie zmieniającym się świecie, jednocześnie deklarując, że kierowany przez niego związek dołoży wszelkich starań, aby organizować jak najwięcej tego typu szkoleń, żeby zapewnić podlaskim hodowcom jak najlepszy dostęp do informacji przydatnych w ich pracy.

Rola moderatora i wykładowcy przypadła pani Emilii Zawadzkiej, doradcy hodowlanemu PFHBiPM, która na wstępie zaprosiła uczestników spotkania do obory i poprosiła, aby hodowcy na moment wcielili się w rolę selekcjonerów i wybrali najlepsze ich zdaniem sztuki. Następnie omówiła wskazywane krowy i zwróciła uwagę na cechy, jakie powinny być dostrzegane u tych zwierząt, aby dokonać prawidłowej oceny typu i budowy.

Przybyłych na szkolenie hodowców powitali dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor ds. hodowli PFHBiPM, i Wiesław Kulesza, wiceprezes Regionalnego Związku Producentów Mleka i Hodowców Bydła na Podlasiu

Po wizycie w oborze hodowcy wrócili do pomieszczenia szkoleniowego, gdzie została im przedstawiona prezentacja obejmująca praktycznie wszystkie aspekty prawidłowej pracy hodowlanej w utrzymywanym stadzie. Pani Emilia dokładnie wytłumaczyła, czym są indeksy hodowlane i Indeks Ekonomiczny, jak korzystać z dokumentacji dostarczanej przez PFHBiPM, dlaczego warto genotypować i jak ważny jest prawidłowy dobór do kojarzeń. Pod koniec prelekcji dołączył pan Tomasz Kostro, który wyjaśnił, jak działa federacyjny program do kojarzeń DoKo.

Hodowcy z uwagą słuchali wykładu o prawidłowej pracy hodowlanej

Ostatnim punktem szkolenia był pokaz oceny typu i budowy, który poprowadzili selekcjonerzy Roman Januszewski i wspomniany wcześniej Tomasz Kostro. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały poglądowe i na ich podstawie mogli razem z selekcjonerami dokonywać oceny dwojga wybranych do tego celu zwierząt.

Emilia Zawadzka z głęboką znajomością rzeczy poprowadziła część teoretyczną szkolenia

Szkolenie w gospodarstwie państwa Gosków spotkało się z bardzo żywym odzewem wśród uczestniczących w nim hodowców. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania z tego cyklu również okażą się solidnym wsparciem dla rodzimych rolników i płaszczyzną do przekazania im jak najbardziej użytecznej wiedzy. 

Selekcjonerzy Roman Januszewski i Tomasz Kostro zaprezentowali prawidłową ocenę typu i budowy

Nadchodzące wydarzenia