Milionowa próbka PAG

Ponad 42 mln testów wykonanych globalnie, w tym 1 mln testów w Polsce – świadczy o stopniu zaufania hodowców do nieinwazyjnej metody monitorowania cielności.

tekst: Mateusz Uciński

Począwszy od wprowadzenia na rynek testów cielności PAG w 2011 roku po dziś dzień, setki tysięcy hodowców na całym świecie zapoznały się z tą technologią i jej zaufały. Z danych IDEXX wynika, że dotąd wykonano ponad 42 mln testów, co wskazuje na ogromne zaufanie hodowców do tej metody. Dla przypomnienia, testy cielności PAG bazują na oznaczeniu poziomu glikoprotein ciążowych (Pregnancy Associated Glycoproteins – ang. PAG) produkowanych przez łożysko. Warto zaznaczyć, że badane glikoproteiny (PAG) produkowane są przez płodową część łożyska, stąd ich obecność w krwi i mleku matki wskazują na obecność żywego płodu – ciąży.

Od 2019 roku laboratoria PFHBiPM wykonują badania cielności testem PAG w ramach oceny wartości użytkowej. Do badań można wykorzystać próbkę mleka pobraną na potrzeby analizy jego składu, a także próbki pobrane przez hodowców pomiędzy próbnymi udojami.

Począwszy od 2019 roku, testy PAG zyskiwały zaufanie wśród polskich hodowców. W ciągu ostatnich lat roczna liczba badań krów przekraczała znacznie 200 tys. testów. W rezultacie w grudniu 2023 łączna liczba testów wykonanych w polskiej populacji, począwszy od stycznia 2019 roku, przekroczyła magiczną liczbę 1  mln!!! Wynik ten stawia nas w ścisłej czołówce krajów europejskich, obok Niemiec, Danii, Szwajcarii i Francji, które badanie cielności z mleka, liczone w milionach, rozpoczęły w latach 2013–2014.

Powyższa mapa obrazuje liczbę testów wykonywanych rocznie w poszczególnych krajach w Europie – wg danych za 2023 rok

DOŚWIADCZENIE POPARTE MILIONEM ANALIZ – zdaniem hodowców

Czas
„Z punktu widzenia stada liczącego 1,5 tys. krów dojnych ważna jest organizacja pracy i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich. Dlatego do monitoringu cielności wykorzystujemy testy PAG z mleka przy okazji comiesięcznych próbnych dojów. Wiedząc, które krowy są niecielne, razem z lekarzem weterynarii możemy się na nich skupić, pozostawiając w spokoju te, które są cielne”.

Iwona Jager, ROLPLANT

Poprawa parametrów
„Korzystamy z testów PAG od początku i jesteśmy zadowoleni, dokładność tego badania jest bardzo wysoka. Częste badanie – zlecane co tydzień – usprawnia nam pracę w stadzie i pozwoliło na poprawę parametrów rozrodu. Jest to nieinwazyjna metoda, pobranie próbki mleka nie wymaga wiele pracy”.

Krzysztof Reszke, PRP WIOSNA

Rzetelność i spokój
„Test cielności PAG z mleka daje rzetelną informację o cielności bez zamieszania w oborze i stresu. Nie ma nic cenniejszego niż święty spokój!”.

Tadeusz Olszewski

Warto badać!
„Testy cielności z mleka PAG stosujemy głównie przed zasuszeniem krów, daje nam to pewność, że krowa jest cielna. Zasuszenie krowy niecielnej oznacza jej wybrakowanie. Czy warto zapłacić za test? – to chyba oczywiste”.

Adam Kołodziejski, Agro-Pool Prima

Metody się uzupełniają
„Test stosujemy między 60–90 dniem po pokryciu, krowy niecielne idą na USG, aby nasza lekarz weterynarii przyjrzała się im – to samo z »powtórz badanie«. Wyniki są już na drugi dzień po pobraniu próbki. To wolna od stresu metoda: krowy nawet nie wiedzą, że są badane, a i my mamy mniej stresu i pracy!”.

Państwo Walasikowie, Polska, 130 krów

CO MÓWI SIĘ NA ŚWIECIE?

„Test można wykonać już w 28 dni po kryciu. Masz na co dzień niezawodne badanie, które mówi, czy krowa jest cielna, czy nie”.

Heinrich Reisslein, Niemcy, 140 krów

„Nie mógłbym wymyślić lepszego systemu. Bez stresu dla krów i prawie żadnej dodatkowej pracy dla mnie ze sprawdzaniem cielności”.

Stefan Wijnveen, Holandia, 137 krów

„W ciągu ostatnich pięciu lat średni okres międzywycieleniowy został skrócony z 410 dni do obecnych 394 dni, ponieważ każdy dzień niecielności krowy to 4,5 funta pracujemy dalej! Naszym celem jest 385–390 dni”.

Jim Boyd, Wielka Brytania, 260 krów

„Sprawdzamy cielność testem PAG trzy razy w okresie ciąży, począwszy od 28. dnia, kończąc na 10. tygodniu przed wycieleniem, aby mieć pewność przed zasuszeniem. Nie stresujemy krów, lekarz weterynarii bada tylko krowy wątpliwe i niecielne, oszczędzamy dużo czasu”.

Maja Wollesen, Dania, 650 krów

Podsumowując ostatnie pięć lat, warto podkreślić, że ideą badania cielności z próbek mleka jest proste, jednoznaczne i bezstresowe wychwycenie krów, które nie są cielne, z zamiarem jak najszybszego ich ponownego zacielenia. W efekcie chodzi o skrócenie okresu międzywycieleniowego i zoptymalizowanie produkcji mleka, poprawiając tym samym rentowność stada.

Na poniższym wykresie przedstawiony został trend średniego okresu międzywycieleniowego w populacji ocenianej na przestrzeni ostatnich ośmiu lat według danych z podsumowań rocznych PFHBiPM. Analiza ta wskazuje na wyraźny trend skracania się okresu międzywycieleniowego od czasu wdrożenia testów PAG przez PFHBiPM w ramach oceny wartości użytkowej.

Dla przypomnienia:

  • Test cielności PAG wykrywa i mierzy poziom glikoprotein związanych z ciążą (PAG) we krwi i mleku przeżuwaczy.
  • PAG-i są wytwarzane przez płodową część łożyska po zakotwiczeniu zarodka w macicy.
  • Test cielności z mleka PAG to wiarygodne potwierdzenie ciąży – rzetelność 98,7%.
  • Próbki mleka można badać od 28. dnia po inseminacji w celu wykrycia krów niecielnych oraz przez cały okres ciąży w celu identyfikacji poronień.
  • 15–20% krów może stracić ciążę w okresie od 28. dnia do wycielenia – monitoruj status cielności!
  • Do testu można wykorzystać próbki mleka pobrane w ramach próbnego doju, wskazując zootechnikowi PFHBiPM krowy do badania.
  • Po wykonaniu analiz laboratoryjnych wyniki są wysyłane, łącznie z raportami z próbnego doju, na wskazany adres e-mail, online w programie SOL i pozostałymi kanałami PFHBiPM.
  • Wyniki są dostępne już 2–3 dni po pobraniu próbek.
  • Test PAG można wykonać również między próbnymi dojami. Wystarczy zamówić zestaw do samodzielnego pobrania i oznakowania próbek mleka w laboratorium PFHBiPM. Czytelna instrukcja pozwala bez obaw właściwie pobrać i oznakować próbki. 

Nadchodzące wydarzenia