10. Forum Sektora Wołowiny

W dniu 2 lutego 2024 roku w Warszawie odbyło się 10. Forum Sektora Wołowiny „Produkcja zrównoważona – szanse i zagrożenia” ze specjalnym udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego oraz unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad trzysta osób ze świata nauki, polityki oraz hodowcy bydła z krajów Unii Europejskiej i całego świata.

tekst: Dorota Grabarczyk

Forum było doskonalą okazją do integracji środowisk hodowców bydła i przemysłu mięsnego, prezentacji najnowszych osiągnięć tego sektora oraz omówienia perspektyw jego rozwoju. Dyskutowano na tematy związane z założeniami nowej Wspólnej Polityki Rolnej, szansami i zagrożeniami dla europejskiego rolnictwa związanymi z ewentualnym akcesem Ukrainy do Unii Europejskiej, redukcją emisji gazów cieplarnianych, lepszym zarządzaniem jakością kulinarną oraz rolą produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie. Forum zdominował temat napiętych relacji handlowych z Ukrainą.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie ładu i sprawiedliwości w relacjach handlowych z Ukrainą, ponieważ obecnie polscy producenci są wypychani z dotychczasowych rynków zbytu. Podkreślił, że resort prowadzi obecnie dwustronne rozmowy z przedstawicielami Ukrainy na temat wprowadzenia licencji w handlu wzajemnym. Należy ustalić kwoty, powyżej których wprowadzane będą działania osłonowe. Minister odniósł się również do protestów rolniczych, które mają miejsce w całej Unii Europejskiej. Jako ich główny powód podał spadek opłacalności produkcji w rolnictwie. To także słaba pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym. Rolnicy sprzeciwiają się również wymogom Zielonego Ładu. Zarówno Czesław Siekierski, jak i komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski uważają, że Komisja Europejska idzie za daleko w swoich wymogach dotyczących ekologii oraz w dążeniu do nadmiernego otwarcia rynku na produkty z Ukrainy.

Unijny komisarz podkreślił, że rolnicy mają obecnie do czynienia z „jasnozieloną” stroną Zielonego Ładu, w której funkcjonują zachęty, np. do poprawy dobrostanu zwierząt, i „ciemnozieloną”, gdzie rolnicy są zmuszani do wprowadzania różnych ograniczeń, przykładem może być obowiązek odłogowania 4% gruntów, bez prawa do rekompensat. Poinformował, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw mieszanych, łączących produkcję roślinną i zwierzęcą, ponieważ to te gospodarstwa są bardziej zrównoważone. Niestety w poprzednich latach wiele takich gospodarstw zrezygnowało z produkcji rolnej.

Zdaniem uczestników Forum Sektora Wołowiny Wspólna Polityka Rolna powinna wzmacniać lepszą stronę Zielonego Ładu, a odchodzić od wymuszania na rolnikach niekorzystnych zmian. 

Nadchodzące wydarzenia