Danko Mela – doskonała matka wielkiej rodziny

Danko Mela (PL005280404753), urodzona 1 marca 2014 r. w Kopaszewie, jest jedną z krów wyróżniających się wysokimi wartościami hodowlanymi. Ten fakt oraz dobra ocena ogólna za pokrój, w tym za wymię, umożliwiły wpisanie Danko Meli w 2016 r., po jej pierwszym wycieleniu, do klasy Elita w księdze hodowlanej rasy PHF.

tekst: Anna Siekierska, zdjęcie: Photo Team

Jednakże już wcześniej, w maju 2015 r., została dawczynią zarodków. Wykonany wówczas zabieg ET zaowocował uzyskaniem kilkunastu zarodków, z których na świat przyszło w lutym 2016 r. siedem jałówek. Sześć z nich dożyło wieku produkcyjnego. Danko Mela jest obecnie w czwartej laktacji. Urodziła w sposób naturalny jednego buhajka i trzy jałówki. Tak więc krowa ta posiada, jak do tej pory, aż dziewięć córek. Każda z nich, matka też, została zgenotypowana, w poszukiwaniu jak najkorzystniejszego garnituru genów, z możliwością dalszego szybkiego pomnożenia ich z korzyścią dla choryńskich stad. Spośród córek Danko Meli urodzonych z ET w 2016 r. dwie kolejne zostały poddane embriotransferowi. Wskutek tego zabiegu oraz z naturalnych wycieleń jej córek ma ona aż 13 żyjących wnuczek. Jedna z nich na liście rankingowej genomowo ocenionych jałówek rasy PHF odmiany HO w sezonie 2019.3 zajmuje 21. miejsce z gPF = 152. Bez wątpienia i ta jałówka, jako jedna z kilkudziesięciu matek buhajów zatwierdzonych w oborach w Choryni i Kopaszewie, osiągnie status dawczyni zarodków. Wszystkie żeńskie krewne Danko Meli, a także ona sama, osiągnąwszy wiek rozpłodowy, są kojarzone z buhajami o najwyższych wartościach hodowlanych, przeważnie z aktualnymi ojcami buhajów. Hodowca bardzo konsekwentnie i starannie prowadzi tę rodzinę. Efekty jego pracy hodowlanej już są widoczne, a w niedalekiej przyszłości mogą się okazać jeszcze bardziej spektakularne. Warto podkreślić, że Danko Mela wywodzi się z rodziny krów wysokoprodukcyjnych i długo żyjących. Jej prababka i babka ubyły w szóstej laktacji, osiągnęły życiową produkcję 80 tys. kg mleka. Matka mlecznicy, wycielona już pięciokrotnie, wyprodukowała dotychczas prawie 60 tys. kg mleka, i to nie koniec jej osiągnięć. Jednak Danko Mela, krowa ponadprzeciętnego wieku i produkująca ponad 44 tys. kg mleka, przewyższyła swoje przodkinie doskonałą oceną pokroju. Po trzecim wycieleniu, w listopadzie 2018 r., otrzymała za ramę ciała 92 pkt, za siłę mleczności – 90 pkt, za nogi i racice – 92 pkt, za wymię – 87 pkt, co dało ocenę ogólną EX = 90 pkt. Dziś po czwartym wycieleniu jest prezentowana na zdjęciu obok. A czy któraś z licznych córek Danko Meli poszła w jej ślady? O tym już następnym razem…

DANKO HR sp. z o.o., skąd pochodzi Mela, to spółka strategiczna Skarbu Państwa. Hodowlę i chów bydła mlecznego prowadzi w sześciu lokalizacjach: w Kopaszewie, Choryni, Szelejewie, Łagiewnikach, Dębinie i Krowiarkach. Każda z ponad 1700 krów rasy PHF produkuje przeciętnie powyżej 10 tys. kg mleka rocznie. DANKO HR sp. z o.o. jest jedną z firm aktywnie uczestniczących w realizacji programu hodowlanego tej rasy, wykorzystującą w pracy hodowlanej takie metody, jak genotypowanie i embriotransfer. Efektem współpracy DANKO HR sp. z o.o. ze spółkami unasieniania są buhaje hodowlane o wysokich wartościach hodowlanych, stosowane w inseminacji. Pod względem ich liczby na krajowej liście buhajów firma DANKO jest niekwestionowanym liderem.  

Nadchodzące wydarzenia