Zalety grupowania cieląt

Koncentrując się na odchowie cieląt, warto sprawdzić, jakie są korzyści z łączenia ich w pary, oraz grupy i co sądzą na ten temat ci hodowcy, którzy  zdecydowali się na utrzymywanie krowiej młodzieży w taki sposób. Według ostatnich badań zalet takich rozwiązań jest wiele.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Wydziału Nauk o Zootechnice i Mleczarstwie Uniwersytetu Wisconsin-Madison

W ciągu ostatnich kilku lat większość cieląt w USA i Kanadzie była trzymana pojedynczo przed odsadzeniem. Jednak według niedawnego raportu coraz większa liczba hodowców z powodzeniem hoduje cielęta mleczne w parach lub w grupach.

Badania przeprowadzone w USA i Kanadzie wykazały, że pary i małe grupy cieląt, jeśli są dobrze zarządzane, mogą zapewnić wyraźne korzyści. Trzymanie cieląt karmionych mlekiem z co najmniej jednym partnerem w kojcu, może przynieść potrójne korzyści w zakresie dobrostanu zwierząt, wyników wzrostu cieląt i percepcji konsumentów, zadowolonych z tego, że młode krowy nie są osamotnione tuz po urodzeniu. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wszystkie ze wspomnianych aspektów mają ogromne znaczenie dla witalności zwierząt i zrównoważonego rozwoju przemysłu mleczarskiego. Bardzo ważny jest także społeczny odbiór środowisk konsumenckich.

W badaniu w Minnesocie naukowcy przebadali ponad 1300 dorosłych uczestników targów stanowych. Pokazano im zdjęcia cieląt w pojedynczych boksach, w parach, lub w grupach. Prawie połowa badanych była przeciwna mieszkaniu indywidualnemu, podczas gdy tylko 14% osób nie zgadzało się z mieszkaniem w parach, a tylko 7% nie zgadzało się z mieszkaniem grupowym. Natomiast dwie trzecie uczestników zgodziło się z zakwaterowaniem w parach, a trzy czwarte zgodziło się z kojcami grupowymi, podczas gdy tylko jedna trzecia uznała, że ​​mieszkanie pojedyncze cielęcia, jest dopuszczalne. Ważne, iż prawie wszyscy z zapytanych spożywali regularnie produkty mleczne. Jest to pierwsze badanie pokazujące, że sposób utrzymywania cieląt może być ważny dla dalszej akceptacji produkcji mleczarskiej przez konsumentów.

Spójrzmy jednak na zagadnienie od strony korzyści, jakie może takie rozwiązanie przynieść cielętom. Zdaniem badaczy, jest ich całkiem sporo – zwierzęta socjalizują się, bawiąc z innymi osobnikami, co dodatkowo bardzo poprawia ich zdolności uczenia się. Cielęta wychowane w grupach społecznych wykazują elastyczność i zdolność przystosowania się do zmian, w tym większą chęć do wypróbowania nowych pasz, takich jak siano i TMR. Przekłada się to również, na lepszą odporność na stres i mniejsze problemy podczas odsadzania. W kilkunastu badaniach cielęta hodowane w parach lub małych grupach osiągały lepsze wyniki niż pojedynczo hodowane zwierzęta. pod jednym lub kilkoma względami. Korzyści w zakresie wydajności były szczególnie widoczne w przypadku cieląt karmionych wyższymi dawkami mleka lub zamienników (np. 8 litrów dziennie lub więcej w szczycie).

Tego typu socjalizację można realizować na wiele sposobów, np. w oborze dla cieląt lub na zewnątrz w barakach lub specjalnych zadaszonych „chatkach”. Najpopularniejszą metodą było jednak trzymanie cieląt parami lub grupami w oborze i karmienie ich ręcznie, za pomocą pojedynczych butelek lub wiader.

Nadchodzące wydarzenia