Powstaje sumaryczna miara zdrowia i produktywności krów

Naukowcy z Washington State University wykorzystują ludzką technikę medyczną do pomiaru wpływu powszechnych chorób na produkcję krów mlecznych i dobrostan zwierząt.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Washington State University

Zespół badawczy pod kierownictwem Craiga McConnela, profesora nadzwyczajnego z zakresu medycyny weterynaryjnej, zastosuje koncepcję miary zdrowia skorygowanej niepełnosprawnością i chorobami (DALY) w medycynie weterynaryjnej. System DALY został opracowany w latach 90. XX wieku do użytku w epidemiologii medycznej ludzi i służy do pomiaru ogólnego obciążenia chorobami, wyrażonego jako liczba lat utraconych z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności lub przedwczesnej śmierci. Jest to wskaźnik używany przez Światową Organizację Zdrowia do oceny globalnego obciążenia chorobami.

Zastosowanie DALY pozwoliło epidemiologom ocenić, jak różne choroby i urazy wpływają na jakość życia ludzi, a koncepcja ta zapewni teraz producentom mleka i ich weterynarzom nowe podejście do zrozumienia skuteczności i konsekwencji ich decyzji dotyczących zarządzania zdrowiem.

Profesor McConnel podkreślił, że jest to konceptualnie trudny sposób myślenia o chorobie, ale pozwoli on zrozumieć skumulowany wpływ schorzeń na dobrostan zwierząt i ich produktywność w ciągu życia. Uczony zwrócił także uwagę, że obecnie nie dysponujemy skutecznymi środkami określającymi obciążenie chorobami w ciągu całego życia zwierząt gospodarskich.

Projekt jest finansowany, w ramach pięcioletniego grantu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych o wartości 1 miliona dolarów. Środki te zostaną wykorzystane do zbadania obciążenia różnymi chorobami krów mlecznych w ciągu całego ich życia, i udokumentowania standardowych wskaźników produktywności, takich jak ilość mleka, wydajność produkcji i reprodukcji, wraz z oddziaływaniami fizjologicznymi opisanymi za pomocą diagnostyki molekularnej. McConnel zaznacza, że dobre samopoczucie, choroby, produktywność i długowieczność są bezpośrednio powiązane.

Po zebraniu informacji, uczony i jego zespół wykorzystają te dane do określenia łącznego obciążenia niektórymi z najczęstszych chorób dotykających cielęta i krowy, w tym biegunką, chorobami układu oddechowego, zapaleniem wymienia, kulawizną i innymi chorobami. Zależy im na sprawdzeniu jak sumaryczna miara zdrowia, może pomóc w zintegrowaniu wpływu choroby na produktywność, długowieczność, dobre samopoczucie i ekonomiczne koszty produkcji.

Zespół badawczy, na podstawie badań krwi, oceni także ekspresję genów, białka i metabolity oraz zbiorowiska drobnoustrojów w kale, aby pomóc ocenić dobrostan zwierzęcia poza typowymi klinicznymi objawami choroby.

– Część naszej pracy jest nowatorska – powiedział profesor McConnel. – Sądzimy, że pomoże nam to opisać, czego krowa doświadcza zdrowotnie i jak wpływa to na produktywność i sukces w stadzie w późniejszym życiu.

Badania zostaną przeprowadzone na dwóch prywatnych fermach mlecznych w stanie Waszyngton.

Nadchodzące wydarzenia