WSPANIAŁA DORIA 46 – KOLEJNA RED

Nastał kolejny rok. Rok nowych możliwości i nowych wyzwań. Wróćmy jednak na chwilę do już minionego roku (2022), który pod kątem osiągnięć i rezultatów hodowlanych był bardzo udany dla gospodarstwa państwa Żochowskich. Przyniósł im duże osiągnięcia. Na wystawie w Szepietowie ich zwierzęta zdobyły tytuły superczempiona, czempiona i wiceczempiona. Jałówka po buhaju Gladius osiągnęła indeks gPF na poziomie 163 pkt, najwyżej wyceniona krowa w Polsce z oceną excellent równą 94 pkt. Buhajki z tej hodowli zostały zakupione przez dwie stacje hodowli i rozrodu zwierząt. Poza tym gospodarstwo uczestniczyło w krajowej i wojewódzkiej Mlecznej Gali, brało również udział w projekcie mleka A2A2 (beta-kazeina). Obecnie w gospodarstwie znajduje się już 70% i 50% krów z tym mlekiem. Hodowca przygotowuje się do kolejnego projektu przy udziale mleczarni. Należy również wspomnieć o wystawieniu zwierząt na pierwszej aukcji zorganizowanej przez Podlaski Związek Hodowców Bydła, na której jałówka cielna odmiany czerwono-białej osiągnęła najwyższą wylicytowaną kwotę sprzedaży. To wszystko potwierdza wielki trud i wieloletnią ciężką pracę właścicieli tego gospodarstwa.

Jednym z wielu osiągnięć jest duża liczba krów z oceną excellent. Do tego grona zalicza się Doria 46 o numerze PL005384396596 urodzona 29 września 2017 roku. Doria pochodzi po buhaju Dreamboy, a jej matka – po buhaju Redman. Oba buhaje przekazują córkom bardzo dobry pokrój i poprawiają wydajność. Doria 46 jako pierwiastka otrzymała ocenę 85 pkt (bardzo dobrą), w drugiej laktacji powtórzyła ją, a w trzeciej dołączyła do grona krów doskonałych zarówno w stadzie, jak i w Polsce. Na tę ocenę złożyły się: rama ciała – 90 pkt, siła mleczności – 91 pkt, nogi i racice – 91 pkt, wymię – 91 pkt – co dało ocenę ogólną 91 pkt. Wszystkie cechy liniowe były wycenione na ekstremum. Doria ma bardzo mocne nogi, równolegle ustawione (patrząc z tyłu), szlachetną strukturę kostną i wysokie racice. Wymię jest wysoko położone powyżej stawu skokowego z mocnym więzadłem, wysoko zawieszone z tyłu. Długie skośne, żebra świadczą o mocnym charakterze mlecznym. Skoro Doria posiada tak dobre walory pokroju, byłoby zaskakujące, gdyby nie brała udziału w wystawie. W 2022 roku zdobyła w Szepietowie tytuł czempiona w grupie krów czerwono-białych. Komisja sędziowska nie miała problemu z wydaniem werdyktu.

W użytkowości rozpłodowej urodziła dwie jałówki i buhajka. Obie jałówki zostały zgenotypowane. Jedna z nich osiągnęła indeks gPF równy 144 pkt, poza tym obie jej córki osiągnęły w wycenie podindeks pokroju na poziomie ponad 120 pkt. W użytkowości mlecznej Doria już w pierwszej laktacji osiągnęła wydajność rzędu 10 069 kg mleka, przy zawartości tłuszczu na poziomie 6% i białka 4,30%. Pod koniec trzeciej laktacji produkuje 12 000 kg mleka o podobnych parametrach tłuszczu i białka. To pokazuje, że u Dorii nie tylko pokrój jest na wysokim poziomie, ale także wydajność, a zwłaszcza sucha masa. Podczas rozmowy hodowca potwierdził, że Doria jest w czwartej ciąży i po wycieleniu ponownie weźmie udział w wystawie w Szepietowie. Kto wie, być może z jeszcze większym sukcesem.

Podsumowując: widzimy, że zwierzęta z gospodarstwa państwa Żochowskich – nie tylko te w odmianie czarno-białej, ale także czerwono‑białej – zdobywają laury na wystawach, a linia Dorii jest poważną, pozytywną konkurencją dla linii Wela. Hodowcom życzymy kolejnych osiągnięć i sukcesów. 

Nadchodzące wydarzenia