Już wkrótce nowa aplikacja – PFHB24!

Niebawem wszyscy klienci Federacji otrzymają dostęp do zupełnie nowej aplikacji – PFHB24. Jest to prosty program, w którym będzie można zobaczyć wszystkie raporty dla swojego gospodarstwa, faktury za usługi PFHBiPM oraz materiały informacyjne. To wszystko pod jednym loginem i hasłem – używając tych samych danych można się zalogować zarówno do programu SOL, jak i PFHB24. Po zalogowaniu wybieramy, którą aplikację chcemy uruchomić (ten wybór można zapamiętać i np. wybrać, że po zalogowaniu zawsze najpierw będzie się otwierała PFHB24). Pomiędzy aplikacjami SOL i PFHB24 można swobodnie przechodzić, klikając odpowiednie logo – te przejścia nie wymagają ponownego logowania. Aktualnie program jest testowany przez użytkowników Stada OnLine.

tekst: Joanna Kwaśniewska

Raporty
Z PFHB24 można będzie pobrać w formacie pdf wszystkie raporty wynikowe, jakie zamawia dany hodowca. Poza RW w aplikacji znajdują się pozostałe raporty, m.in. z badania PAG, z oceny typu i budowy czy raport z korekcji racic, oraz dwa zestawienia, które dotychczas hodowca otrzymywał po próbnym doju na adres mailowy – informacja o próbie oraz lista krów z podwyższoną somatyką. Wszystkie dokumenty można w łatwy sposób filtrować i pobierać – np. wybrać raporty tylko z danego roku lub z konkretnej próby.

Faktury
Aplikacja prezentuje wszystkie faktury, podzielone na te do opłacenia oraz te, które już zostały uregulowane. Co istotne, na samej górze zakładki znajduje się klarowne podsumowanie, które wyświetla bieżące saldo oraz zaległe należności związane z płatnościami za usługi Federacji. W przypadku występowania faktur do uregulowania aplikacja umożliwia użytkownikowi wygodne skopiowanie niezbędnych danych, ułatwiając tym samym proces dokonania przelewu. Dzięki tej funkcji rozliczenia stają się prostsze i bardziej efektywne, co pozwala oszczędzić czas i uniknąć potencjalnych błędów w procesie płatności.

Materiały informacyjne
Od teraz wszystkie nasze publikacje będą dostępne w jednym miejscu, co znaczy, że z łatwością będzie można pobrać informatory, broszury i inne materiały stworzone przez PFHBiPM z myślą o hodowcach. Dzięki temu dostęp do potrzebnych informacji i materiałów będzie szybszy, wygodniejszy i bardziej efektywny dla wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy.

Ważne kwestie
Bardzo ważna jest dla nas kwestia bezpieczeństwa danych, dlatego do PFHB24 dostęp będą mieli wyłącznie właściciele gospodarstw – jeżeli obora ma zainstalowany program SOL, to główny użytkownik gospodarstwa będzie jedyną osobą, która ma automatyczny, pełny dostęp do danych w PFHB24 (faktur, raportów, materiałów informacyjnych). Każdy dodatkowy użytkownik będzie musiał mieć uprawnienia nadane przez GUG-a (głównego użytkownika gospodarstwa), ponieważ domyślnie nie może on w ogóle wejść do PFHB24.

W sprawach związanych z PFHB24 będzie można się kontaktować z SOL-asystentami – udzielą oni pomocy w zakresie korzystania z nowej aplikacji. 

Nadchodzące wydarzenia