Sektor mleczarski trzeba stale rozwijać!

22 listopada br. w Centrum Kongresowym URK w ramach pilotażowego programu „Nauka dla przetwórstwa rolno‑spożywczego” odbyła się konferencja pt. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy”. W spotkaniu udział wzięło ponad dwieście osób (stacjonarnie i online), byli to głównie przedstawiciele uczelni rolniczych, a także spółdzielni i zakładów mleczarskich. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka również została zaproszona do udziału w konferencji. Z ramienia Federacji w spotkaniu udział wzięli wiceprezydent Piotr Doligalski, sekretarz Dariusz Piątek, dyrektor ds. hodowli Agnieszka Nowosielska.

tekst: Agnieszka Nowosielska

Głównym celem zadania „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. Działania realizowane będą w trzech obszarach.
Obszar I:
Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych.

Obszar II:
Innowacyjne rozwiązania inżynierskie wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich.
Obszar III:
Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

W sieci badawczej uczestniczy sześć uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (lider projektu), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Grupę roboczą współtworzą: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Grupa Polmlek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Każda uczelnia uczestnicząca w projekcie otrzymała 16,1 mln zł dofinansowania, a lider projektu, UP Lublin, 19,4 mln zł. Do 2027 roku na pilotaż programu zostanie przeznaczonych 100 mln złotych. Projekt badawczy „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego” ma za zadanie bezpośrednią i ścisłą współpracę ze spółdzielniami mleczarskimi, aby tworzyć innowacyjne produkty, a także odpowiednie warunki do przetwórstwa rolno-spożywczego w sektorze mleczarskim.

Podczas wydarzenia przedstawione zostały założenia projektu, stan obecny i perspektywy rozwoju sektora mleczarskiego w Polsce, aspekty środowiskowe w branży mleczarskiej, wartości odżywcze, korzyści zdrowotne i preferencje konsumenckie mleka i jego przetworów. 

Nadchodzące wydarzenia