COBORU publikuje odmiany kukurydzy kiszonkarskiej

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych rokrocznie publikuje wyniki plonowania wybranych odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Wiedza o możliwych rozwiązaniach pozwala już na etapie zamawiania ziarna dostosować jego efektywność do potrzeb własnego gospodarstwa. W badaniach PDO oceniono sześć odmian wczesnych, trzynaście średnio wczesnych oraz dziewięć średnio późnych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą tabelą. 

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) – kukurydza na kiszonkę, 2023. Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach. Wzorzec stanowi średnia z odmian badanych w danej grupie. Wyniki odmian wpisanych do Krajowego Rejestru i niektórych z katalogu unijnego (CCA – *) uczestniczących w doświadczeniach zamieszczono w tabeli. Źródło: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)

Nadchodzące wydarzenia